#3477_1: Scala_1

14. Likt en brottsling föres han till Spanien.

15. Columbus i fängelse. " v

16. Den olyoklige upptäckaren ser genom fängelsefönstret
I Amerigo :Vespuccis t-riumftåg. s i

17. Hans sista dröm.

5. De små japangkorna.

Kinematografi i färger.

6. Kassörskang beundrare

eller

Kärlekeng vedermöder.

Antokius Klöverbom har blivit särdeles djupt förälskad

i kassörskan på en restaurant och får redan under vistel-
sen i den dyrkade flickans lokus erfara att kärlekens träd
ej enbart bär rosor. Utkommen i staden känner han sig
tvingad att telegrafera till föremålet, som jämte andra gäs-
ter har obeskrifligt roligt åt telegrammet. Kassörskan be-
svarar emellertid kärleksbudet och Klöverbom, som under
väntans ohyggliga timmar håller på att begå någonting
ödesdigert, skyndar i glad förväntan till den bestämda mö-
tesplatsen. Men det gick ej efter beräkning, såsom filmen
på ett lika drastigt som skrattretande sätt visar.

Obs! Säker bot för dåligt lynne.

 

Engalholms Typograäska Anstalt, 1911.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ifåaf i   C ala

Folketsfl-lusåå Engelholm.

 

Fredag 740, Lördag 6-10,
Söndag 4-10 e. rn. i

 

De bästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
grafteater Scala.

Entrép öre. Barn 15 öre.

lll

Information

Title:
Scala_1
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages