#3475: Scala

Folkets hus.
CSlörclzlgen den BO Sepl., kl. 7-10 e. m. och Söndagen den l Old.,

kl. 5-lÖ e. m.
ä FÖBEYESMHGÄH  VÄL  f,  I:

-" Grekland- E ZELLl. mf-

Vacker kolorerad naturbld- " Sim-slagen dramatisk hamlllzvg fslåll kejsar Nzlpolenln lllzs till.

2. Lulla Bacll Uà  i

Herr Jacquinet............ Grefve de Romagna.
Kemiskt lustspel i flera afdelningar;

3. Bmllets  I
eller  E-ällfånåånhsågnhgllyg.

Skådespel i flera afdelningar. Komlsk och skrattrotande.

lll

 

 

 

 

 

Lamonier  Jean Favier.

 

Olle! Det hela iologmleràl i naturliga färger al Palhé Fler-lås

5. Telefonen.

Storslaget amerikausl skådespel i flera aldelningar.

 

 

OB S  De bästa. kinematografnyheterna ånnas alltid semmanförda à Folkets
- I hus Biografteaters program. Besök därför alltid Biografteatern Scala!

Entré 25 öre, Barn l5 öre.

 

Ingdbolnl "EMM Audit, 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain