#3467: Scala

iogra  Scala

Folkets hus,

börjar säsongen från och med den 12 Aug.
med följande Program:

i Lördag kl. 7-10, Söndag kl. 6-lO e. m.

Aktuell nyhet!

l. Kröningen i London

jämte den stora flottrevyn utanför Stephead.
Det dyrbaraste och praktfullaste skådespel som Världen någonsin skådat.

 

 

2. Tre trogna Vänner.

Droskkusken, hästen och hunden.

Det råder en varm vänskap mellan droskkusken Fuhrrnan, hans dragare Lisa. och pudelfi
Mohren. Fuhrman, som i ur och skur flackat omkring pà gatorna i många år, börjar bli gammal,
samrnalunda hans bada följeslagare. Det är dåligt beställt med inkomsterna. En dag förmår gam-
la Lisa icke draga. ett otåligt sällskap, som till slut föl-argat lämnar droskan utan att betala. Gam-
le Fuhrman ruskar på huvudet och försjunker i tankar, undet det Lisa långsamt lunkar framåt
Svag, som den gamle är, faller han plötsligt ned från kuskbocken, och han lyckas endast med yt-
tersta. ansträngning praktisera sig in i sin gamla droska. Lisa och Mohren fatta situationen och
föra i hast sin husbonde till ett sjukhus, dit denne själf ofta skjutsat andra sjuka. Da båda tro-
tjänarna se aldrig sin husbonde mera, men vi se Lisa och Mohren i varandras sällskap vandra till
kyrkogården, där de med sorg i blicken stanna vid hans grav. -

En vacker och rörande bild.

Ett under av dressyr.

3. En hàrcl läxa
eller vad blomman sade.

I Drama ur livet.
Spännande skådespel. Vacker natur.

4. Storm.

GOLFE de GASCOGNE.

Vredgat kastar havet sina vågor mot stranden, rytande av raseri över
att det icke kan krossa den av människohand uppförda4 vågbrytaren. Drager
sig så tillbaka för att med aldrig uttömd kraft på nytt kasta sina kaskader av
skummande och fräsande vågor mot stranden, medan det glittrande skummet
stänker högt mot skyn.

Överväldigande vackra stormbilder.

5.1Vliilleri lejonburen.

Med värkliga lejon. Lika uppseendeväckande som komiskt.

 

 

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

 

Engelholm: Typ. Anstalt, 1911. F. Gustafson

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain