#3464: Scala

.Folkets hus.
Lördagen d. 2, 7-10 e. m.

och Sönageri d. 3
6-10 eu m.

Em- rlnrrisninnln arma vill mir rnnlailnl ä

 

Konstfilml

     

Spännande dramatisk bild i flera avdelningar.

Gripande episod från italienska kriget 1706.

5y Lilla Eiiiz. ann iaiakiir.

. . s a, y w. L t 1 . n d 1 . I I
2. Fattar wii bil tlnriakiara Hiiåifoiefiåaiilelåilålv;
Stormande Skrattsuccàs. I Den lille Fritz Melard, 5 år. 1 Den lilla Lilli Melard, 7 år.

3.9 Eran starannl lill Siri-lien,- 6- Siöbaå Wh Tandvärk..

Utomordentligt Vackra naturscenerier. Stormande Skrattsuccés-

 

 

 

 

I .11 hus Bingraiteaters program. Besök därför alltid Biografteatern Scala!

OBS De bästa kinematngrafnyheterna finnas alltid sammanförda å. Folkets

Entré 25s öre, Bar-n 15 öre.

 

Engman; Typ. Ami-ie, 1911. ri (immun.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain