#3461: Scala

stannade försvisniagu
Program :N

l- Vad nytt titel världen.

WESTERHAM, England: 1Ett monument PARIS: Koaffyrer på modet,
Test ÖVN general Wolfe till minne nV hans SEMMERING, Österrike: Idrottsarnatörerna
ännculln död Vid Queben- och bobsleighåkare ha stämt möte i staden,
MELBOUBNE. Australien: Löpningen för som ståtar i full snöskrud. v
Melbourne Cup ägde rum i närvaro av ofantli- SINGAPORE; .Guvernören begiver sig tm
ngn folksknfof Och erövrades RV Kolnedy Klng- öppnandet av det inalagiska förbundsrådet.

 

MALAGA, Spanien? Konungen "fW Spanien, PARIS: Guvernören av Paris har på ny-
Pä Väg till MnfOCkO- nnländel" till Mtllnlån- V årsdagen överlämnat de militära urrnärkelserna.
MELILLA, Marocko: .Konung Alfons XIII .
itnottages nied pomp och ståt. Nytt fran alla land.

Kinematografi i färger av Pathé Preiies.

2. Älsken varandra inbördes. I

.Vacker och tankeväckande dramatisk bild.
Huvudrollen utföres av skådespelaren Hr R. Alexandra vid Comedi Francaise.
Styckets innehåll. visar hur en stackars vagabond blir
avisad från varje dörr där han ber om en bit bröd, men

hur han dock modigt räddar ett barn ur ett brinnande hus
vilken hjältebragd kostar honom livet.

M STOR .SENSATIONELL NYHETl 

Den enas f.

Efter motiv av Oehlenschläger.
Förevisats på Panoptikonteatret i Köpenhamn över 400 gånger för
4 fulla. hus. .
Skådespelare: Greven .... .. Hr Th. Roose från Kungl. Teatern, Köpenhamn
Grevinnan... Prkn Ingeborg Larsen ,, ,, ,,

Snickaren  Hr Nic. N eiiendam ,, w i,
.Betjänten  Hr Rs Ottesenk ,, n n

 

l. En dyrbar present.

Det är höst, en kall, klar septemberdag. Grevinnan sitter nere i parken
och läser en bok, allt emellanåt lägger hon den åt sidan och ser vemod att på
blommorna i knäet. Lika förgänglig som dessa sista, vissnanderesterin
maren är hennes lycka. Hon känner dödenb tränga sig inpå. Alla lyckliga
stunder hon uppleft tillsammans med en älskad make stå fram så klartiinnniet.

Hon hör någon komma. Det är greven. Han sätter sig bredvid, de luta
sig intill varandra, hon lägger armarna om hans hals. Han förärar henne ett

L" -R

vackert halsband, en symoo pa de osynliga länkar, soin förena dem med va.ra.-idra.
21. På dödsbädden.

Grevinnan ligger för döden. Greven står förtvivlad vid dödslägret, Hon

vill ännu en gång omfamna honom, men armarna äro för slappa. Dödskam-

pen inträder, en ryckning, och hon somnar in.y Greven kastar sig högljudt
snyftande över den döda kroppen.

  

3. Halsbandet gör snickaren fundersam.

lslottets riddarsal ligger grevinnan på lit de parade. En väninna har
fallit på knä invid kistan och ber för hennes själ. Greven kommer in f det
i är nu sista gången han får se den döda 4 ögonen, som återspeglat hennes
innerliga kärlek, munnen som han så ofta kysst, händerna, som vilat så tryggt
ihans, allt som varit honom kärast i livet. Han lutar sig över kistan och
.kyss-er de stelnade, blodlösa läpparne. Halsbandet tages fram, det skall följa
henne i graven. Betjänten kommer in med en snickare, som skall spika igen
kistan. Greven, som vill vara för sig själf, går ut. Då snickaren får  hals-
bandet, blir han eftertänksam. De rika ha.råd att gräva ner en hel förmögen-
het i jorden. Med ett sådant värdeföremål skulle ej han och hans familj be-
höva leva i fattigdom och försakelse. Han ler bittert, då han sluter igen locket
kvöver liket och den skimrande skatten. .

4. Nöden har ingen lag.

Hemma hos snickaren står nöden för dörren. Ett barn ligger sjukt, och
där finns ingenting att äta. "Fan jag är så hungrig", jämrar det sig, då han
kommer hem. Det griper honom djupt att, blandad av lyxen på slottet, på
detta sätt få se sitt armod lysa fram. Han berättar för hustrun om halsbandet.
Barnet ber om igen om mat. "Nåväl", tänker snickaren, umina .kära skola ej
svälta längre".

I 5. Brottet.

Det är natt, snickaren kommer insmygande i likrummet. Har han ej rätt
att lindra nöden därhernmafå Vem har väl gagn eller glädje av halsbandet,
om det gräves ner? Han tar av kistlocket och famlar darrande efter halsban-

det. Då märker han, att någon fattar honom i armen - vem är det? Har
den döda vaknat? Han irrar förskräckt därifrån.
6. Skendöd.

Grevinnan har vaknat till liv en hon var endast skendöd. Darrande av
rädsla försöker hon komma ut men är för svag. Då faller hon ner inför ma-
donnabilden och tackar Gud, som räddat henne undan döden.

7. Bekännelsen.

Greven sitter nedtyngd av sorg vid kaminen, då snickaren kommer inru-
sande och kastar sig på knä.. Han lyssnar uppmärksamt på bekännelsen och
följer honom för att se.

Kistan är tom. Grevinnan ligger orörlig där hon föll. Greven lyfter upp
henne, och outsägligt lycklig lutar hon sitt huvud mot hans bröst. Halsbandet
överlämnas åt snickaren. Det är ju han som räddat hennes liv. Snickaren
tar emot det. Men, sedan han blivit ensam i rummet, går hanfram till ma-
donnabilden och lägger det där som ett försoningsoffer, inseende, att någon
lycka ej kan byggas på ett brott. i

4. Amerikanska undervaltenshàten "Salmon" på övning.

Intressant ultramodern krigsbild.

5. För mycket älskad. ,

Också en kärlekshistoria. Dråplig, fyndigt arrangerad humoresk.

Entré 25 öre.
Barn 15 öre.

 

Engelholms Typ. Anstalt, 1911. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain