#3459: Scala

BIOGRAF

 scnlll

cSlördagen den 28 Okt. kl. 7-lO e. m. och Söndagen den 29 Old.,
kl. 5-lÖ e. m. i

nnaenlsmnenn nerna. WÄL min ennennn; E-f-

  
 

lll

 

   

eller

T Aviatlkern och journalistens hustru.I V

 
   
 

HUF VUDPERSONERNA:
Journalist Warren . . . . Herr Vald. Psilander.
Hans hustru . . . . . . Fru Else Frölich.
Aviatikern Florian . . . . Herr Einar Zangenberg.

   

 I De bästa kinematografnyheterna finnas alltid sammanförda à Folkets
. I hus Biografteaters program. Besök därför alltid Biografteatern Scala!

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

 

Engelholm: Typograånhl Axl-halt, 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain