#3453_1: Scala_1

.Illlllllllllllllllll-llIllalllllllllllllIll-llllllllllllllllllllllll
g

 

I
å.

Succes l

EXPRESS-NYHET! " Succesl
Lustiga episoder ur livet i en storstad I
(Köpenhamn) efter kl. 12 på natten.
Det stora succeslustspelet

lyra äkta Pmän på vill

En natt i kneiperna och danssaI-nngerna.

35 avdelningar.
Illustrerad brochyr till 5 öre säljes i kassan.

 

 

 

.I .I I.
är" .1.:
o o .

...O-:v

 

bör försumma

att se detta program!

Ingen

 

 

 

Engelholm: Typ. Anstall;,P 19-11.V F. Gustafson.

 

 

 

 

 

 

Biograf Scala
Folkets Hus år Engelholm.

 

Lördag 6-10, h
Söndagen d.9;lpril 4-l0 e. m.

samt Måndag 7-lO e. m.
Barnföreställning Söndagen

4-5 e. m. Entré lO öre.

 

De bästa kinematografnyhetema finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
grafteater Scala. i

Information

Title:
Scala_1
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages