#3450: Stora Biograf-Teatern_1

Stora

iograf-Teatern

Föreställningar från kl. l. s. m.

 

 

gl

PROGRAM:

.II-II.
i 4
.lll-l.

A

Sensationellt bilolverkl

Ensam uppföranderätt.

l. lnivingngnmlllut

Detta märkligt gripande kinematografiska storverk är
framställdt i detalj efter historien, men som återspeglar sig
i flera fall äfven i våra dagar. Är iscensatt och utfördt af
Köpenhamns bästa skådespelare i 2. stora afdelningar.

   

2. Hun lnndstnllm link betalt för sin räkningw

eller

En målare lappar ej hujvuclel."

Min herre!

Jag ber få meddela, att jag i morgon kl. 2 skall infinna mig hos
Er lör att erhålla likvid för min räkning. Jag hoppas att Ni denna
gång ickeskall vara bortrest.

LUNDSTRÖM,
skräddare.

Som af det följande framgår, är hr Carmin, målaren, en person,
som ej så. lätt tappar fattningen och söm förstår att vända allt, vän-
da de vidrigaste omständigheter och händelser, till sin fördel.

Konsiilm.

3. Dannedlenna under ds sista 5 ansa.

Under benägen medverkan af den världsberömda modetidningen
"La Mode illustrée".

Högst intressant bildserie i praktfullt kolorerade färger.
Enastående intressant bild.

4. När lhnman knm i händerna på polisen.

Mycket komisk och skrattretande.

 

 

"I I I Äldre: l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Blljnllpnsnr.  H H 25 ,,  H .5

I!

 

Engalholms Typogrlhskn Anstalt, 1911.

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern_1
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain