#3445: Scala

Under

x Svenska Veckan
i Ängelholm . Y

böra alla besöka

BloGnAF scALA

FOLKETS HUS,

som" varje afton giver föreställningar med ge-

 

 

 

 

diget program. Tisdag Onsdag & Torsdag
7-10 e. rn.

1. En resa i minnanssmens Iam.

Högst måleriska och hänförade scener från en resa i höga norden sommaren 1908.

 En modem yllefabzik i Sverige.

En serie intressanta och vällyckade bilder. à
Ullen tvättas. Ullblandning. Ispinneriet. Iväveriet. Appreturavdeln-ingen. Noppsalen.

3. ÖSleràsens sanalorium i jämlland.

Intressanta fotos visande lungsotspatienternas dagliga liv.

4. Mägga i Wallbo lappkapell.

Pittoreska bilder från nomadernas hembygd.

5. En Sommarclag .pà Nääg.

Storartad bildserie.

6. Rikedom är ej alllid lycka.

Spännande drama ur de sociala motsatsernas värld.

7. Fars käpp..

Bestraffat snobberi. En särdeles munter bild.

NYTT PROGRAM Fredag.
Entré425 öre, Barn l5 öre.

Ändring av programet förbehålles.

 

Engelholm. Tmrahh w Lill.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain