#3444: Scala

Folkets hus

olördagen den 15, kl. (al-lö e. m., Sami Måndagen den 17 ylan
kl .ln-lö e. m.

siorariade jörevisningar enligl följande
PROGRAM;

i, Kinemaiograjisk veckorevy i

Aktuella bilder till dagskrönikan.

1. Chamonix (Frankrike). Ett friskt vinterliv på bobsleigh.

2. Jersey City (Amerika). En med dynamit lastad ångare springer
i luften, förstör-ande en stor mängd byggnader. Tio personer dödades vid
olyckstillfället och fem hundra sårades svårt.

8. Solvici. Den allra modernaste kappan, där fickan ersätter hand-
väskan, samt charmant eftermiddngstoalett.

4. Paris. M. Harvienx demonsterar sin epokgörande uppfinning, som
åsyftar att förminska riskerna för luftseglare. Uppfinninan utgöres af en
mindre fallskärm, som bäres af den i eeroplanet sittande och som vid in-
träffande olycka säkerställer luftselearen.

5. Torreblanca (Spanien). Express-tåget från Valencia iii-spårar. Ett
30-tal personer dödade.

6. Revel En rasande storm härjar Ostersjöns kuster.

7.l London. Kung Georg V öppnar den andra parlamentssessionen
under sin regeringstid. I

Express från Paris! v
Konstfilml

Säsongens finaste nyhet!
Koloreradl

2. MESSALlNA.

Historiskt drama från det gamla Rom.

Efter Plinius d. ä., iscensatt af Hrr Zecce och Andréani..
Ölverlägset spelat af artister från Comedie Francaise.
Hr Ravet H MANUS.

Fru Madeleine Hoch - MESSALINA.

Fru Celiat - THYSLA.

OBS!

i

us- ENAsTÅENDE KoNsTFILM. m

3. Genom lifveis bränningar.

Sällskapslifvets slafvar. w Barnets öde.
Oerhört gripande bild ur societetsliivet.

4. åli kungligt Eden.

Häniörande scenerier från det italienska kungaslottet
Casertas världsberömda sköna park med dess storartade
vattenkonster och konstverk, sådana som Dianas rakt, Ve-
nus vid badet rn. il.

Caserta är beläget strax utanför Neapel.

5. När sluiei är godl, är alliing
godt. TÖumoresk.

 25 öre, Bara 15 öre.

De bästa kinematografnyheterna finnas alltid
sammanförda

Folkets h us Biografteaters

program. Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

 

Engelholm: Typolranska Anltalt, 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain