#3443: Stora Biograf-Teatern

intressant natur- och
imdustribild.

 

Säsongens första. stora ofiou.

   

Kinematogratiskt drama i 2 akter och 0:a 50 avolfu av URBAN GAD.

 rm   rm- MM

Hejdlöst komiskt och skrattretande. " v

 

 

Det är fal-lig sak att göra sig ovän med våra gatpojkar, de äro sår 1ppf1nningsrika i sin hämnd och så hän-
synslösa i hämndens utförande. Det måste modehandlerskan fru Hattson erlänna, hon bor strax bredvid fru Barne-
man, en omständighet som aldrig förr har generatbhenne, men ack, just den dag då en glad tilldragelse i herrskapet
Hattsons hem kräver fru Barnemans ögonblickliga närvaro, har fru Hattsom blivit ovän med två slynglar och den
hämnd de utföra vid det ofrivilliga bistånd Fabian begär av frun, är nästamför grym.

 

Engelholms Typogrniiskn Anstalt, 1911.

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain