#3442: Scala

hus 
.Slördagen den 8, ld. GNIO e. m., Söndagen den 9 ld. 4-lÖ em.
gaml Måndagen den lÖ jflprilkl. 7-lÖ e. m.

storartade förevisningar enligt följande
PROGRAM:
l. Palhé journal. m 

Aktuella bilder ur dagskrönikan. Succàsl EXPRESSNYHET! Succàsl
, . . . , Lustiga episoder ur livet i en storstad
Aldershot: kapten Cody vinner Mlchelins pr1s.

Parisermoder: Charmanta visittoaletter. (Kopenhamn) efter kl" 12 på" natten-
Sct Petersburg: En elektrisk spårväg över den frus- Det Stora Succàslustspelet

na Neva. I r     

Madrid: Siamesiska sändebudet överlämnar sina kre- I
l eller

 

 

 

   

ditivbref till konung Alfonso.
Chamonix, Frankrike: Skidtävlingar med talrika
missöden, som på åskådaren säkert verkar mera uppfrlskan-

sade En natt i kneiperna och danssalungerna.
.. o o v 35 avdelnin ar.
2. De forsta gta haven. g

Illustrerad brochyr till 5 öre säljes i kassan.
"Bild ur livet. Fängslande, väl spelat drama.

I
à-

 

 

O 6
all-IIIIII.IIII-IllIlla-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

 

 

.o

Ett apropå till det senaste kjolrnodet.

3. Pariseratlislernas àrsjäsl. ll   öre, Been  öre.

O B s Y Debästa kinematografnyheterna finnas alltid
- I sammanförda i Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

 

Engelholm: Typ. Anstalt, 1911. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain