#3441: Scala

Folkets line

Lördagen den  6-10

och Söndagen den  4-40 e. m.

storartade förevisningar

enligt följande

PROGRAM:

SVENSK NYHET.

l. Philocnerog danser.
En samling vackra uppvisningar utförda av några lmåttingar

vid Lekstugan alle-in i Ystad. Från egen atolior.

2. Sommarnöje hemma.

5. Den blinde från jerusalern.

Passionssspel. En unik bild från Kristi tid av framstående konst-
närligt värde.

4. fÖans moders sång.

Episod från revolutionen i Italien är 1843. Grripande drama.

5. Genom :Italienska jllperna
på en limmerjlolle.

Verklighotsbild utan motstycke.

Den originella timmerliottmng som här visas erbjuder en
imponerande och underbar anblick. På Ien del sammanbundna
trådstammar stå några säkra män, som med en förvånansvärd
skicklighet mannvram linnen genom de brusande strömmarna.
Ibland meterhögt upplyftad av vågorna glider den bräckliga far-
kosten fram genom en härlig natur, tills man slutligen nått må-
let -- det stora sågverket. Här drages timmerstockarna upp
och föras till tekniskt fulländade maskiner där de med stor hal-
tighet söndersågas för att därefter användas i industriens tjänst.

Skåmtbild.

6. Ont krut jörgàS .inte 5à läll.

Ändring af programmet förbehålles.

De bästa kinematografnyheterna finnas alltid

OBS!

sammanförda

Folkets h us Biografteaters

program. Besök därför alltid Folkets hus Biografteatelr Scala.

Engelholm! Typ. Anitnlt., 1911. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain