#3439: Scala

Falkens hus.  
cSlörclagen den ZTÖ Dec, kl. 6-40, Söndag 49-19 e8 m.
Nyårsdagen 4-10.
    

ll

 

l llallene slott.

Vackra och storslagna naturscenerier.

 

Modernt tendensdrama
i 8 avdelningen?

3. En stermfull dag.

Komiskt lustspel.

OBS! Barn under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8
e. m., utom i de fall då. de äro åtföljda av för-
äldrar eller målsmän.

 

OB s Y De bästa. kinematografnyheterna innas alltid sammanförda à Folkets
I l hus Biografteaters program. Besök därför alltid Biografteatern Scala!

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

 

Eng-um;- Typmia-h Mm, 1011,

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain