#3437: Scala

Under

Svenska Veckan
iÄngeHKnni

böra alla besöka

BIUGRAF SCALA

. FOLKETS Hus, i

som varje afton giver föreställningar med ges-b
diget program. Fredag & Lördag 7-10 e. m.
söndag 5-10.

l. Sommarens glädje.

Hos en svensk skollofskoloni.
Ljusa sommarminne från Åhus skollofskoloni sommaren 1910. Speciellt upptagen serie
för "Stumma Teatern" - Utomordentligt intressant.

   

Lyxfilm från Vitagraph 0:0 Amerika.

2. Lancelot och Elaine.

Efter skalden sir vAlfred Tennyssons dikt "Kunglig idyll".
Oöfverträffad i praktfull icensättning.

3. Motiv från Kullen.

intressanta bilder från den kontinentala badorten Mölle.
Modernt svenskt badlif!

Konstfilm. Konstfilm.

4. En kritisk belägenhet.

Komedi af Ugn Falma.

i Spelad af Skådespelerskorna Mariani och Michnletti samt skådespelarne Dondi-
nl, Spano och Pezzagglia samtliga vid Theatre Argentina i Rom.
Munter handling oclz briljanl spel.

5. .Lehman är närvös.

Komedi ur nutidslifvet!
För dem som vilja ha roligt.

Entré 25 öre, Barn l5öre.

Säsongens sista I föreställning.

Ändring av programmet förbehålles.

 

Engelholm: Typogrlaliskn Ann-tak., 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain