#3436_1: Scala_1

3zdje akten.

Kommen till Amerika söker hon i ett vildt liv vatt glömma längtan
efter sin son och sjunker ständigt djupare. Efter tjugo års förlopp återfin-
na vi henne i Frankrike tillsamman med en föl-brytare vid namn Laroque
efter att ha fått rymma från Amerika.. De bli båda arresterade och ge-
nom försynens skickelse blir det hennes son som kommer att föl-a hennes
talan.

4:de akten.

Här se vi hur genom sonens vältaligliet hon blir af domstolen fri-
känd och även undfår av sonen förlåtelse förfan hon dör.

Ypperligt spel. Briljant iscensättning.

W  Pethes erekebled. W

Bilder Jorden runt.

5. Konsten all välja sig en man.

Mycket lustiga scener samt en god ledning för våra damer.

 

 

 

 

 

ln  bör försumma
.  att se detta program!

 

 

 

 

Engelholms Typ. Anstalt, 1911. F. Gustafson.

 

 

 

 

Biograf Scala
Folkets Hus ar Engelholm.

 

Lördag 6-10,

samt Söndagen (1.23 jllpril
I .4-10 e. m.

 

Dedbästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å. Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
grafteater Scala.

Information

Title:
Scala_1
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages