#3431_4: Scala_1

ar

   

i  l  el   

Komisk bild.

Solen lyser och luften är tung. 1Broder Anselmo har
Satt sig,T till vila i fruktträdgården lör att lå1 sig en liten
middagslur. Men grannens lynnnelalåtiga pojkar giver hon-
om icke ro lcke nog med att de stlåila fnul-:ten1 honom
sjalv behandla de på ett alll" annat àin respektabelt sätt
Vilket i hög lgrad Visar hurudan ung-domens vördnad är för
en klostrets man i. Våra dagar. Men lyckligtvis finns det
något som heter Nelnesis som med eltertryck inpråintas på.
pojkarnas ryggslut.

OBS l Barn under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8
e. m.1 utom i de fall då de àro åtföljda av för-
åldrar eller målsmän.

Ändring af programmet. förbehålles

l Omslagets sista sidal

CD?

os

F

X.-

Elll I

&.

gör den som köper kaffe i

Sparar .w Menados filial-l

Fin-lina Mneea- & Java-blandningar. i

 

 

f

Det är n-L-lmera både kändt och erkändt att
rnan gor de förmånligaste inköpen i spe-
cialaffärerna. , I

Envar förbrukare av Kol, Koks och Ved
t-orde darför icke underlåta att hänvända
sig till undertecknade. I

Obs.l  större parti avfallsved från så.-
gen salles mycket billigt.

Engelholm trävaru- s; Kolallär,
nilsson 8; beesson.

 

[i (lbs.! Ihllmll i reella år nyttiga val-or. Gör ett försök!

Stalionsskrivare W. DerWingers gård, Vid."

l 1191304
1989 med; luv
rsolo,Wv .1 

stortorget, Engelholm. Telefon 132.

  :ESÖK lGAFE"
,rEwIERANcEf"

 

 

    

Kaffefrukostar, I Thésupéer m. m.

Trevliga rum Amed prima bäddar.

4

-.

 

 

 

 

 

.IALMA EKVALL-

 

ENGELHOLM

rÖailar & Mössor, l7älsvaruaffär, Rekommenderas.

 

 

 

 

 

 

v w

, q Nyheter-i hattarl 8: sååå-g Stor sortering i
mössor lnkcmna. .är-t barnmössor

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages