#3431_3: Scala_1

2. .Slille ?riiz som irollkonsinär.

Komisk bild.

Huvudrollen utföres av ö-åringen Fritz.

Tant Rieke tyckerrei om socker, som hon själv påstår
när man bjuder henne av innehållet i sockerdosan. Lille
Fritz, som till sin förvåning dock märker att hans tant
Rieke, i ett obevakadt ögonblick tömmer innehållet så när
som på några bitari sin pompadour, beslutar att spela
henne ett spratt. Hur lyckas han häri?

ifmetikansk konsliilni!

8. Barnets. leende.

Amerikanskt praktskådespel i flera avdelningar.
Den lyckliga landtfamiljen.
Stå nu här lilla barn tills jag blir färdig.
Den druckne vakten tillåter barnet gå genom lägret
till härföraren.

Härföraren är vid dåligt humör och bryr sig ej om V

folkets önskan.

Härföraren möter för första gången den vackra bond- .

kvinnan.

För att dölia sina brottsliga avsikter befaller härföra- i

ren att bonden skall arresteras.

Bonden anar de onda avsikterna och rusar tillbaka

till sin hustrus hjälp.
.Räddade genom barnets leende.

vÅl". Blå groiian på Capri.

Förtiusande vacker naturbild. I

Vi föras å bilden på en ångare från Neapel över nea-
politanska golfven med utsikt över den. Vackra kusten och
Vesuvius i bakgrunden. Capri stiger ur Vågorna med sin
storslagna natur. Massor av små roddbåtar föra turisterna
genom den låga ingången in i grottan, som strålar i alI
sin sagolika prakt. Efter besöket fästa roddarne båtarna vid
ångaren och manövrera sina bräckliga farkoster i fartygets
kölvatten.

   

i: deras liv.

Intressant. bild.

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages