#3431_2: Scala_1

Tel. 181.

Tel. 1-81.
Viner, Specerier, Konserver år Delikatesser,

Lampor I8: Lampdelar, Glas & Pai-slin, v
Tillleler, Linoleum- & Gångmatlor, Vaxtluk. Rullgardinsràf, Filtar, Galoscller
(ligan-er m. m., m. m.
(iObs. tall och gårdsplats finnes).

II ll
O O. Q b

 Vackra och moderna 
Forlovningsringar
:fl-u: - g, erhållas-anna hos .el-u:
jag; , foTTo NoRRMAN, 2:a:
   JUVELERARE. - . 

midi för stadsparken.

 

 

 

 

 f ERBIS.TÅ PAULs-ons w
IHERREIJIIPEIRING & yPAPPEBSHMåDE
i f f " Rek-QMMENDERAS. I -P

färdigalnäaantr makt. Barsmäaaeri. Q

Platsens störstaiilcih bästa inköpskälla av alla slags herrekinerlngsartiklar

är has ERNST imULsON,1 EngelliOlm. f

 

 

 

 

1HJ.-Bengtssons = I November man.
M U S I K S K O öppnar undertecknad musik-
Storgatan 56 Engelholm handel i storgatan 61,,Engelh. .
i t få: Östlind & Almqvier utmärkta
- REKOMMENDERAS" .- Eg Pianinon och yOrglarstän-

.Sleklloner meddelas i Piano, Orgel,
Slråk- yoch Blåsinstrument. m

Obs.lv Fr. o. m. oktober är, adres-

digt på lager! Obs! Kungl.
Hovleverantör. Högsta världs-
utställningspriser. . . . .

 

 

. SenåIORGATAN 61. Obs.l Halsoon.

 

 

- I-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

genial...

 

.W

    

Spännande indianolrama i flerfaldiga avdelningar.

Denna film berättar om en ung iiicka från vestern
och hennes kärlek till en indian. En mexikanare som för-
söker att kyssa henne blir bortjzigad av indianen.

Little Bear, indianen, sitter i sitt läger, då hans käre-

Å. sta kommer på besök. Hon giver honom sitt fotografi och

till gengäld giver han henne en mängd gåvor. Flickan
går hem och omtalar för sina föräldrar Vad hon fått samt
förklarar att hon Vill gifta sig med honom. De vredgas
häröver samt avvisa indianen då han kommer för att fram-
iöra sitt frieri. Kort därefter smyger sig flickan bort från
hemmet och rider in i skogen. Här träliar hon Little Be-
ars syster som skadat sin fot genom ett fall från en när-
belägen klippa. Hon sätter henne upp på sin häst varef-
ter de rida mot hemmet.

De bli under vägen överlallna av en flock mexikaner, .
men genom indianfiickans rådighet kommer snart indianen
och andra tillstädes och befriar flickorna.

Little Bear iår nu som belöning sin flicka på. det vil-
kor att han skall klåda sig som en civiliserad människa.

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages