#3430: Scala

BloGnAF

SCALA

Folkets hus.

ålörclagen den 18 Nov. kl 6-16) e. m; och Söndagen den 19 Nov.,
kl. 5-40 e. m.

    PBGGBÄM:

2,. Vildtfodring i.
TYROLEN.

Enastående vacker naturbild.

   

m
-I-l-
...Irma-
.sm

 

3LJ ROBINETT
Vald en saldot ulpplevel. I SOmv g

 

Historiskt krigsskådespel. i Storm-ande SkrattSuCCÖS-
Huvudrollerna utföras av:
Soldaten Felix . . . Herr Carlo Wieth.
Äaptenen . . . . . Herr Ström. Ändring af prognmmet förbehålles.
Flygelmannen . . . Herr H. Neergaard.
En bonde på Als . . Herr Foss-Nielsen.
Bondens dotter -. . . Fru Thora Meincke.

Ovriga medverkande äro: FruarneHundel-up och Wilhelmi;
Fröknarne Lange och Jutta Lund, rn. 11.; Köpenhamns
skyttekår; l:sta och 21:5ta infanteribataljonerna,
samt ridskolan i Jägersborg.

OB S I De bästa kinematografnyheterna innas alltid sammanfördauà Folkets
. l hus Biografteaters program. Besök därför alltid Biografteatern Scala!

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

MM "I". hull, lill..

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain