#3429: Scala

Folkets hus.

ålördagen (len Z Dec; kl. 6-1Ö e. m. och Söndagen den 3 Dec.,
kl. 5-4Ö e. m.

xä--"""""""-"     

. .. 1 ,, Konstfilm!
2. Krlgsrattens ämm [mh kungabarnets adelnmd.
V Spännande verklighetsbiid från Frankrikes 5-  

storhetsdagar.

4.; Havets poesi.

Hänförande vacker och praktfull naturbilol. f

   

 

Iscensatt av hrr Zecca och Andréani.

  n  Å . [mieb r
3.   Bh sig Svärmorswginql.

anande ryskt drama. Stormande skrattsuccés.

       

OB S Y De bästa kinemategrafnyheterna finnas alltid mmm-anförda à Folkets
. I hus Biografteaters program. Besök därför alltid Biografteatern Scala!

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

 

Engelholm: Type-nint- Aluhlt, 1.11.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain