#3426: Scala

Folkets hus.

c:lördagen den 4 Nov. kl. 6-40 e. m. och Söndagen den 5 Nov.,
kl. 5-10 e. m.

äf- roarvisnrnena rrrrn  varor Pnooiann: :m

        

N aturbild.

Zl Da sju dödssyndernai

Storslagen dramatisk handling.

Konstnärligt handkolorerad.

 

 

 

Film de American Biograf Comp. - Knnsiiiim.

3. Ei]  iiussiràe.

Gripnnde bild i 50 aidelningar.

 

 

 

KONSTFILM.

 4. En i

Gripande samhällsdrama i 50 afdelningar.

 

5. Madam Petterson pà rull-
skridskor.

Stormande skrattsuccés.

Madam Petterson är emot allting, som hennes dot-
ter finner på, men hon Vill ändå en gång se hur det går
till på en rullskridskobana. Hon följer med dottern och.
upptäcker snart att det är ugglor i mossen, men för att kun-
na infånga de unga måste hon hava rullskridskor på. Sagt
och gjort, men det var inte så lätt som hon hade tänkt sig,
hennes förtviflade försök att kunna infånga de unga vål-
lar henne mycket mera besvär än det är värt7 det Var ju
endast två unga människor som älskade varandra. i

OB S Y De bästa kinematografnyheterna finnas alltid sammanförda à Folkets
. I hus Biegrafteaters pro-gram. Besök därför alltid Biografteatern Scala!

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

 

Engelholm: Typogrsåuhl Ann-mit. 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain