#3425: Scala

Folkets hus
.Slördagen den ll, 640 e. m. och Söndagen den 12 Februari,

liv-10 e. m, siorarlade Iiörevisningar enligi följande

PROGRAM:

EXPRESS I DAG FRÅN PARIS. SENASTE SERIE.

. . . a 4. an alvador
d. Kinemasmgraflsk VeCkOrQVy (Antillernas på) i vems-indiska arkipeiagen.

visar levande bilder till dagshändeiserna Ivärlden runt. Hänförande natu-rscenerief från denna för Sin tr 01leka
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt! Vegetation Omtalade Ö-
Läs världsnyheterna i Ederfrtidningl
Se dem å Biograf Scala.

" 5. En olycksdag.
2- KOkO  maskeradbal. I Dråplig skämtbild.

En rolig skämtbild.

 

Film de Art.

3. Sablngkornag borlrövande.

Storslagen nyhet i färger.
O B  De bästa kirieifnatografnyheterna finnas alltid
 = I sammanförda i Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

Engelholm; Typ. Anetalt, 191.1. F. Gustafson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain