#3424: Scala

Folkets hus
Fredag och Lördag 6-10
och Söndagen den 5, 4-10 e. m..
storartade förevisningar
enligt följande

PROGRAM :
SOMMARENS PARADIS. 1KONSTFILM. KOLORERAD.
l. MARSI l lRAND. 4. Stackars moderl
Några intressanta motiv från en av våra fashionablaste Dramatisk Scen av 13.11.1(131y Spemd av fröken Dewair
badOI-tef- i från Comédie Frangaise. .

En gripande bild ur Pariserlivet.

2- Det Sgiäffhornet" i 5. Jakt på flygande hundar pä Sumalra.

3. ilcler ràn I eriei. .. .. . ..
.Ett kafé. åbyskola. J(En genonjlåorgbävning förstörd B"     

stad. Karavan vid uppbrott till ökenvandring.

Kinematografiii färger av Pathé Fràres.

Mycket rolig.

O B S Y De bästa kinematografnyheterna finnas alltid
I I sammanförda. i Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

Engelholm Typ. Aamir, 1911. F. Gustafson. "1

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain