#3422: Fyris-Biografen

Järnbrogatan 10.

ber att fortfarande få vara innesluten i den biografintresserade

allmänhetens benägna hägkomst, och skall vår sträfvan allt

-framgent förblifva att i förening med verkligt god

musik framvisa det nyaste och bästa, som världsmark- i
naden har att erbjuda inom kinematografisk konst.

Utan att innehafva något

äro vi, tack vare våra utmärkta förbindelser, i tillfälle att -

här i Uppsala visa den allra senaste revyn öfver veckans
nyheter jämte andra utmärkta bilder från PATHE F RERES i Paris. "

085.! l dag sista dagen!

 

 

:III-...IIII-IIIII...II-IIIIIIIIIIIIIIII.III-III-III-II...III-IIIIIIIIIIIII:
l i l
I .O 0 0. O 0 i , l
g é [laddad fran doden l vagorna. =
= Inspelad! af AMERICAN BIOGRAPH. i
I .

I

: Intressant .0 Vackert .e Spännande!!! i
:III-.III-III-...IIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-IIIII-III..-III-I...Il-IIIIIIIIIIII:

 

 

Elektrisk: så det förslår.

Genomrolig Lehmansbit.

    

Passa på! Nytt program måndagar och torsdagar.

Uppsala 1911. Almqvist & Wiksells B0ktryckeri-A.-B.

Information

Title:
Fyris-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain