#3421: Fyris-Biografen

10 Järnbrogatan 10

Förstklassig, hem treflig salong. God musik.

Försumma ej  

att se det utmärkta halfveckoprogrammet

(20-22 november 1911)
lI dag sista dagen

9120131: ammnts innehåll:

l. Armeniernas paradis,

2.

3.

4.

5.

XV ; Uppsala.

fängslande scenerier af land, folk och kult-ur.

"Raske Drengefä
intressant uppvisning af danska skolpoikar som gymnasier och akrobater.

"Kårleksprofvet

fängslande handling ur konstnärsvärlden med miss Dorothy i hafvudrollen.

Ströftåg genom Skåne,

synnerligen intressant och vackert (Malmö, Hälsingborg, Lund, Falsterbo, Skabersjö,
TrolIe-Linngby, Alnarp m. m.) i

De förbytta öfverrockarna
eller Liten orsak - stora verkningar.

 Föreställningar: llvardagar kl. 6-10 e. ln., Söndagar 3-5, 6-10 e. m.

1911. Almqvist & Wiksens Boktryaken A B

Information

Title:
Fyris-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain