#3420_1: Scala_1

Drama-Komedi.

:Deni- förlorade sonen.

eller

.F-LYK-TINGEN.

Bruno är icke-så dålig som hans föräldrar tro. Alltingr
skylls dock på honom, ingenting gör han till belåtenhet och
snubbor får han för allt vad han företager sig. Föräldrarna
ana icke de kval den lille utstår. En dag blifver hans plå-
gor honom för svåra och han flyr från hemmet. På en bil-
tur se honom så föräldrarna leka med några små barn, och
beundra utan att veta att det är deras Bruno, hans vänlighet
mot de andra barnen. De göra närmare bekantskap med
småttingarna och de få se hvem Bruno är. De lära sig nu
bättre förstå sin son och denne återvänder med föräldrarna
hem, för att i hemmet komma i åtnjutande af sina föräldrars
fulla förståelse som han förr så mycket längtat efter.

En VackerI och fängslande bild.

 

Biografen Scala

 

i PROGRAM

DEN :6-18 FEERUARI 1914 .

l:sta plats 50 öre, 2:dra plats 35 öre.

 

Biografen Scala

 

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons Tryckeri.

Information

Title:
Scala_1
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages