#3418_2: Scala_1

Stormande skrattsuccés!

Heltimmes-Lustspelet

Inkvartering

(Flirt under fältmanövernl)

Lustspel i 2 akter.

Inkvartering, det ordet hälsas alltid med glädje
av traktens kvinnliga innevånare, under det de man-
liga däremot veta att med en sådan invasion är det
slut med deras makt, åtminstone den tid det hela varar.

På grundvatten av en sådan inkvatering är det bil-
den inspelats och man måste medgiva att ett lustspel
där man så från början till slut får skratta har sällan
eller aldrig förr bjudits en biografpublik.

Humor i varenda scen - krigarliv - flirt under
fältmanöver, vore rätta rubriken.

Inkvartering, h-nrra, så ljudÅe-r lösen .för dagen.. Och gods-
ägarens lfillafåic-ka som med all kraft det lilla lfli-ckhjä-rtat är
mäktigt nyligen visat den gamle ungkarlen vad hans frid till-
hör-er, klappar så has-tigt vid tanken på alla de stiliga löjtnanter
i fina uniformer som inom några få dagar skulle komma och

lägga hela traktens befolkning, mest naturligtvis den kvinnliga,
under sina sporrbeklädda hälar.

Men fadern vill ej veta av att hans lilla flicka som natur-
ligtvis är bestämd för den gamle ungkarlen, skulle gå och
stolla bort sig med en sådan där glop till löjtnant. Nej, det
skulle han nog veta att sätta stopp för. Och med hela den
faderliga myndighetens hela stränghet stänger han in sin lilla
yrhätta och får hon alltså försaka alla de ljufliga saker en in-
kvartering har att bjuda.

Krigarne komma, alla taga de med storm och hos vår
godsägare har en samling unga aristokrater blivit inkvarte-
rade. bland andra vår historias hjälte. Och lillan däruppe får
då och då kasta en blick på den granne officern, å Gud, vad
det lilla hjärtat klappar, så förfärligt . , .

ja, hur skulle man väl kunna få bli bekant med honom.
hjälten i hennes drömmar, det kände hon första gången hon
såg honom. Kärleken är uppfinningsrik: snart kan den unga
fröken stoltsera i en kalfaktorsuniiorm och vår löjtnant lägger
visserligen ej märke till en början att han har en förtjusande
vacker kalfaktor, men han är dock synnerligen belåten med
gossen . . .

Emellertid kan hon naturligtvis ej länge gå utan att bliva
upptäckt och döm om vår löjtnants förvåning när han får se
vem som varit hans kalfaktor, och vem han under dessa
dagar komenderat . . .

Och lilla nåden är ej alls ond på sin käre löjtnant. Tvärt-
om. Och nu är det krigarens tur att bliva förälskad och han
blir det också med besked. Snart är det han som ligger för
den Hlilla lantliga oskuldensAK fötter och de stolta ord han kas-
tat vid sitt inträde i manövern att han nog skulle lägga dem
för sina fötter, besannades nu i Omvänd ordning.

Men även lillan tycker om sin löjtnant och vad skall
pappan-godsägaren säga när tvänne unga mäniskohjärtan be-
slutat sig för att binda sina öden samman. Då har han natur-
ligtvis ingenting annat att göra än hålla god min och inom
sigyönska att - inkvarteringen aldrig ägt rum.

Information

Title:
Scala_1
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages