#3417: Skandia Biografen

föreställn

er, visas varje

M- l,400 meter Films, utsökt tina nyhet

 

m9 ar

 

 

    

 

- slooRAFi-:N-

 

 

 

  

 
 

ENTRE: 1:a plats so öre; bam 25 öre.
2:a plats 35 öre; barn 15 öre.

2 till eeh med 8 Deeemeer.

085.! lljz timmes program.

 

 

 

Program från och med

vändning hade Tom ej väntat sig och goda råd äro dyrbara. Då för-
kläder sig Bunch till fruntimmer oah spelar till en början utmärkt sin
roll som Toms syster Men snart glömmer han sig och blir alltförI
familjär mot Evelyn. I sin vrede passar Tom då på att platsera Bunch
ien låda, medan han sjalv sätter sig på locket. Men snart börjar
lådan göra. i konstiga rörelser till Evelyns förskräckelse. Tom ramlar
slutligen till golvet, medan. Bnnch stiger upp ur, lådan men nu utan
peruk och rusar ut på gatan Har blir han gripen av en poliskon-
stapel, och slipper lös först efter dryga. mutor. Evelyn. som slutligen
förstår allt. försonas och åter äro de tre de basta vänner.

En utflykt till dalen, som
genomtlytes av "La Vesubie."

Denna vackra italienska flod npprinner på en höjd av nåra 3,000
meter och finner sitt utlopp i Var efter ett 48 kilometers lopp genom
praktfnlla alplånder.

Senaste Veckans Nyheter.

(Pathé-Journalen.
Ny Pathé-journal varje tisdag.

 

i! Du skall gälla törwmin syster.

Tom och Bunch äro två studerande1 som bo i samma rum. l
. en liten teaterpjes, som nppföres vid skolan, gör Bunch stor succes i en
damroll. Någon tid därefter inbjuder han en skådespelerska till en liten
intim supe, men i sista ögonblicket kommer hans moder och hälsar
på. Efter ivriga övertalning-ar förmår Bunch sin gode vän Tom att i
stället gå till supen. Men därunder möter dem Toms fästmö, Evelyn,
som blir rysligt upprörd och giver rPom förlcwningsringen tillbaka. FölV
jande dag telefonerar Tom till henne, att den kvinna med vilken han säll-
skapat var hans syster. Evelyn svarar honom då genast, att hon skall
komma på besök, för att bliva presenterad för hans syster. En sådan

Det har nuI lyckats Nordisk Film Comp. att åstadkomma ett sensationellt sjödrama, som ej må törvexlas med humbugbilder.
Detta drama är så mästerligt inspelat och iscensatt, att till och med den lugnaste upphetsas och lever med i dramats händelser. Aldrig
har hittills nedlagts så stora kostnader på ett tilmsdrama, men så har också åstadkommits något hittills oöverträttat. c

 

 

 

 

Jaag-axl; gar.. ;

s

Spännande drama.

     

PERSONER: Kapten Storm, Oda, hans dotter, Frank, skådespelare. Huvudrollen innehaves av den populäre skådespelaren V. Psilander.

I Akt.

Franks sista uppträdande före av-
resan till Amerika.

Beundrande åskådare.

Nästa dag. .

På passagerarelistan upptäcker
Oda Franks namn.

Han går ombord å "Sverigett

Livet ombord.

Frank presenterad för Oda.

En gemytlig middag.

Efter middagen.

"Det är eld i förluckanl"

Två unga hjärtan.

uKapten, skeppet brinnerl"

 

Släckningsarbetet börjar.

Havets män i kamp mot lågorna.

"Mitt barn, se till att Frank hål-
ler passagerarne under däck."

Oda övertalar Frank att uppträda.

Elden griper omkring sig.

Den trådlösa telegraien kallar på1

hjälp.

Frank uppträder.

Fasanstulla ögonblick.

Modiga män fly ej, de ialla med
ara.

Frank börjar mattas.1

"Ett ögonblick ännu mitt herr-
skath

 

Kaptenen spanar efter hjälp.

Franks sista ansträngningar.

uFör Guds skull, håll icke upp,
Frank.u

Odas sista försök.

"IjOn deklamerar.

Angaren "Adeline" uppfångar
"SverigestS nödsignaler.

Ett ståtligt skådespel.

"Kommer snart. Adelaide."

II. Akt.
Hennes sista ansträngning.
Elden griper omkring sig.
Räddning nalkas.

 

Klart med båtarne.

Panik!

En hjälte, en hjältinna.
Räddningsarbetet.

Kampen i böljorna.

Alla upptagas på "Adelaide"
Man har glömt Oda och Frank.
Angvisslan verkar ej.

Enda räddningstörsöket.

"Min dotter.u

Mellan liv och död.

I sista ögonblicket.

Räddade.

Två unga finna varandra.
Franks belöning.

 

Beskrivningar erhållas i biljettluckan mot 5 Öre.

Barn under 15 år äga ej tillträde.

i

 

 

 

 

 

j Å Max hjärta veknar. eAr den så intressant? e, frågar han. 2011 jaa,

I i I I 0
     j svarar flickan, och i nästa ögonluick äro de så intresserade av boken,

att de ej höra hur telefonklockan ljuder. Så fort Max vaknar nästa
eHallål Hallål N:o 94749. Hallå! - - - N10 94749 svarar icke. morgon, skyndar han till telefonen. I trådens andra "ande sitter flickan
Max blir otålig, ringer och ringer om igen och stampar av otålighet.

och nu utbyta de både älskande många ömma ord och t. o. m. kysser.
N år ingenting hjälper, slänger han luren på bordet och skyndar i största

Någon tid senare stämmer Max möte med henne. Men ack! Huru
hast till firman Pathé Fréres för att efter förtjänst behandla den oupp- blir han ej lurad! Det är en gammal ungmö, som svarar och kommer till
n-iärksamma telefonisten. i

mötet. Han rusar ursinnig ifrån henne och nästa morgon ringer han-i

Som en virvelvind rusar han in: wJag har ringt i tre kvarts tim- telefon: wHallå! Jag vill endast säga Er, att jag hellre dör, än gifter mig

me och fröken behagar inte svara. Jag skall genast gå och klaga på med en sådan gammal harpa som Nio) Denna gång är det flickan, som

Er för Monsieur Ch - P -. På bordet ligger en roman. Det år nog tar emot samtalet. Hon skyndar till Max och allt får en förklaring. lMax
den, som upptagit flickans intresse, så att hon ej hört signalerna. i och Suzie bli ett lyckligt akta par.

 

 

Obs! Lördagar sem: sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. In. Eventuella ändringar av

Ovriga. dagar Wà. föreställningar 7 och 9 e. in. Programmet förbehålles-
Piano från K. Hofleverantör F. Frankel & (1:0, Stockholm. i i x

 

 

 

Örebro 1912. E. A. Weltns tryckeri.

Information

Title:
Skandia Biografen
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain