#3414: Upsala-Biografen

. I, och se denna lveckas x ,
storartade program:

   

i I Defileting för scoutgeneralen fsir
é R. BHDEN=PQWELL den a Sepz
  tembet 1911 -i Stockholm, m. m.

11 Almqvist l(52: Wiksells Boktr Tckeri A B

Information

Title:
Upsala-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain