#3406: American-Biografen

gllver Z ston

 Föreställningar
l BOMHUS JRDENSHUS

Söndagen den 3 Mars kl. 6, oeh 8,15 e. m.
oss! 2 TIMMARS PROGRAM.

 

 

 

 

4 O n .
Från Guldkusten i Afrika. Frlbyla me. E
Naturbild. . Vackert färglagd i de briljantaste färger.
En synnerligen spännande skildring om sjömannens käresta, hvilken bortröfvas I, -
I I. af fribytarne, släpas ombord på deras fartyg och instänges.
Öbetald hyfa- g à: ense...  ä: Saga: 
Komisk. 3. Fribylarkaptenens besök i sjö- 10. På jakt efter kvinnor-öfvarne.
e mannens hem. 11. Klart till strid. Å
4. Förföraren. 12. Anfall och äntring af röfvarnes
5. Fribytarnes stamkrog. fartyg.
   6. Fribytarkaptenens svåra slut. 13. Befriareno. Q ,
l 7. Bortrofvandet af den skona. 14. Lycklig aterkomst.
Vackert kolorerad. - . u
. , Augusts sorglusllga alvenlyr. f - .
I    . Ohejdadt tokrolig historia i en mångfald afdelningar. .
Skrattretande. i e 
Elden är lös! Koloreradi . .
Utomordentligt intressant verklighetsbild. I,  
0 k y Ett af de bästa nummer som någonsin visats på en biograf.
i tac är världens lön.  " - -
I En lärorik historia. i    
REsEBlLD FRAN cEvLoN. En Odesdlgef nysmng-
i W Den mäst komiska bild som visats i landsorten.
ämm-NOUUOWOHMHN

Detta program är genomgående skämtsamt varför alla som tycka om ett [roligt biografprogram ej böra under-
låta att se detta. i

OBS.! STOR FAMleEFÖRESTÄLLNlNG kl. 6 e. m. därvid biljettpriserna äro 25 öre för äldre och 10 öre för barn.
Kl. 8,15 är biljettpriset 25 och 35 öre. b
För undvikande af trängsel uppmanas allmänheten att köpa Ibiljetter i tid. PIANOMUSIK.

 

Gefle 1912. Werner Gustafsons tryckeri.

Information

Title:
American-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain