#3398:

.lä-lll:: :ä x  , IIIs-llnull: i ..-- 
v:- C  mini-:lll g  e s I  r..

 

 

 

 

Ordenshuset i Bomhus

Torsdagen den 22 och Fredagen den 23 Aug.
kl. 8 e. m.
. ... .

 

 

PROGRAM:

Indianhötdingens talman.-

Då indianerna föra krig mot 66biekansilfttena".
En Verklighetstrogen och välspelad film, som förmår hålla publiken i andlös spänning.

Komisk scen af Gombart. - Mycket skrattretande.

  

Historien om en ros.

Speladt of Herr Allaupräs och Fröken Rovy vid Comedie Frang-aise.

Ett utomordentligt förtjusande tint stycke, som spelas med känsla och urskiljning ai oivan-
nämnda artister. ,

:gu-.F-

Ei-Yån Nya .Zeelands kust,

Imponerande naturscenerier. - Kinematografi i färger.

. I Näl GIHSSHHHUIHIWEWVEGKBI Silllllgllll. é

Amerikanskt lustspei.

Detta amerikanska lustspel är så väl iscensatt att det utan vidare talar lör sig själf. Briljanta
typer i den i sig själf säkerligen snälla frun, den gemytlige herrn och den oskyldigt misstänkta
.maskinski-iiverskan. Denna komedi framställes i många komiska tablåer.

Uimärlft spelodt. - Enasifimde komiskt.

 

 

Hela Bomhus här se detta trefliga program!

 

 

Inträde: 7:a plats 35 öre. 2:a plats 25 öre. Barn 75 öre.

 

Gefle Boktryekeri 8: Bekbinderi. 1912.

Information

Printed year:
1912
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain