#3397: Scala

-ä-. ,H,,.p--f-1:ef?w.-

a föreställningar

-----------

PROGRAM:

:EIEIIIIEF3=IIIIIIIGEIIHIIE=EIII=.lill.,
llIIlIIllIIIII-IllllI--ll-IIÅIHH.. .

 

lll-gu

g
m.
z

Härliga naturscenerier. I

 

 

 

 

 

II ä:lll :I: .III-lllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH

Ungdomsspur i llmerikaL

På väg till frukost.

På väg från kapellet. I
Gymnastik.

 

Ryggsim.

Brottning i vattnet.

Tennis.
Gorson, den berömde simläraren.
Gorson och hans lärjungar. v v Lopnmgar"
Lifräddning. v Paraden.

 

Hvein vinner mitt hjärta?

Ni känner MAX LlNDER, och då är allt bra.


 Modern kinenratograiisk konst!

i  i niHEllifliTllTeSlIlliliiil-
å. l d

Kärlek och lättsinne

Spännande drama i 2 akter ur nutida sällskapslif.

  

"I
4
v
L

QII;
.alfa-ä
i

"I
Al

e 

1.-r
All

w.-r

4.-

r w .r
u .llå:

I :ES
l-
"I
All

.ll-
II"
.I-

"I

r
h

4

Ett genom sitt spännande och oupphörligt stegrande handling med obetvinglig makt

.r I
å:

l gripande drama. En i passionerande färger återgifven lifshistoria där list och ondska bygger 
W sina dolska anslag för att till slut besegras genom modershjärtats allt uppoffrande kärlek. f i
Denna uppseendeväckande konstfilm har av oss inköpts med garanterad ensam uppfö- M

randerätt i Svenska landsorten. 7

L Al

Läs våra utförliga broschyrer!w
4

r
ILSlKENiEN e TUPP.

Säsongens mest komiska bild.

Alla som vilja skratta böra se

Sikenien tupp.

 I Petters
2 fen dez-vou s.

Af. .

ää

 

 

A..1,

Ett dråpiig skämt som lockar
den buttraste till skratt.

Musiken utför-25...-Ear den .kände
K. Ä. Lundberg från

Sandarrre.

Vördsamt

Westlund ce Lundberg.

 

med för Svenska landsorten enastående och rikhaltigt

 
 
 

 

 -fl-
 Biljettpriser 50 öre. Reserverad plats 75 öre.
Förbjudet att uppföras för barn.

 

 

 

  
 

 
  
    

 
 
 

 
  
    
   
  
  

  

    
   

  
    

 

  

 
   

 
   
  
  

 

 

 

 

 

4....-w----u--nmm--m-q

Gefle 1912. Werner Gustafsons tr.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain