#3391_1:

40,54-wa

"  

    
   

 

 

     

.J  :amma  än Mmm när?

.i i hårig
 Q 9 9 
: :ng ä i v å å fl S V I 
 
, i; (Kulien). 
L .i år:
T  o o eu o 
 Glada minnen fran harhga sommardagar 1911 
vill kw:
(gilt: 4 0 
få; md skanska kusten. gg;
ägg; 1. Vid Mölle. igåqu
 2. Från Mölle nu Kullen. 
W C .. .. :fl
 3. En ban-ara utmed badsmllen. 
 4. Herrarnes badplats. i 
 o. Dar damerna svalka slg 1 vägen. 
 6 Gemensamhetsbaden vid Hansvik. 
 7 Ett mat sällska . WS?
 8. Nar baten kantrade. 
år .. ä
 9. Hvem ar han! 
gig 10. Hvem är hon, den gladaste bland de gi?
 glada den skönaste bland de sköna!! 
gå; , 
LLYJA- u

M -l
WWMXQÅ :Wålng åäzånfffimfmimww VTM? 
0 ,  åååf 75.1, 

rf22

k..

så
gå

 

i Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

mwäämwmw

 

 

m m.
än!! än!!!

 

Kinematografisk framställning af Cennysons

berömda peem.

1
l oo
; Darefter:

Badlif vid; Euålen
sammans: :911.

Information

Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages