#3390_1: Göta_1

Max har emellertid glömt sin käpp och återvän-
der helt oväntat saint linnein Jane omkammad och
förtjusande. Han själf har aflagt sina löstander. De
blifva bagge förvånade samt tillstå sin ömsesidiga
list och sin önskan att ägna sig ät teatern.

De gifta sig.

 

 

 

 

 

Monopoliilm!

Belägringen
af
C alais!

Barn äga ej tillträde!

Pris 5 äre.

 

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Göta_1
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages