#3389_2: Biorama_1

Yolkliv i "
oparto. Ile roliga

I O
Scener från gränder och gator. h ar h 
www! I

Ryska Tsaren är

l] E ll S V alla kmematograferad.
I .I I
Efter manga om och men har det otroliga verk-
ligen hänt. En Kinefotograf har fått tillträde till
Tsarkajo Selo. efter en ytterst noggrann undersök-

ning av såväl person som apparat. Det hela höll
dock på att stranda7 förth den noggranna undersök-

I I
- ningen Ville även sträcka sig till filmen. En enda
ljusstråle på dessa var nog för att göra all kinemato-
I grafering omöjlig. Till slut kom man på idén, att

Jfråga kejsarinnan om tillåtelse att undersöka filmen
i hennes fotografiatelier. och här i hennes mörkrum

Lustspel fran The vltugrallh" ägde den slutliga undersökningen rum. Och nu äro
vi således i stand att visa Tsaren och tronföljaren 
W Tsarkajo Selo vid en militärparad till deras ära.

Indiansh N
stolthet. i from" "

OO

American Kinemo.   ,

Harry Powder gär jämte sina kamrater ut i sko-
gen för att fälla träd7 hans hustru samt deras två .
barn äro vid an sysselsatta med tvätt. Huset är Kollllskt.
tomt7 således finnes ingenting7 som hindrar Harrys
gode vän Thomas att intränga i stugan och med till-
hjälp av en medbrottsling ntplundrar han vännens
hem under dennes frånvaro. För att vilseleda och
därmed fästa misstankarna at Visst hall, lägga de
här och där ut av de stulna sakerna. Da Harry 
kommer hem och finner hemmet utplundrat och för-
stört begiver han sig med kamraterna på spaning
för att om möjligt komma tjuvarne på spåren. Efter
en stunds sökande finna de spar, vilka leda till ett
sindianläger. Fastän indianerna betyga sin oskuld
blifva de till att börja med ej Jfrodda. Hurn de verk-
liga brottslingarne upptäckas visas oss i en längre à
serie spännande bilder. Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages