#3387_1: Biorama_1

Fars i många afåelningar, alla lika genmnglada.
MAX LINBER i hufvudrnllen.

Unge Max anses nu lyckligen ha passerat sin Sturm- und
Drangperiod och bör nu gifta  tycka föräldrarna. Den till-
kommande ar redan utsedd, Men Max Vill alls inte. Hans lif
är egnadt at högre intressen i fran scenen skall han se en
Värld för sina fötter. Och rnéirlwardigt nog har hans utsedda
samma smak.

Hvarpa de pröllva sin talang med att söka göra sig sa 0-
sympatiska för hvarandra som, möjligt. tills naturligtvis det
oundvikliga ödet för dem i hvar-andras armar.

l. Nu skall du gifta dig. Max!

2. Nej7  Max.

 Och blir utlzörd.

4:. Tösen älskar också spektakel.
 Parden7 scenen alltsa,

(i. Det högre dramat islvnnerliet.

1. Emellertid arrangeras möte.

8. Som ailöper särdeles muntrande.
9. Den ena listen allöser den andra
10. Sa att de nästan afsky hvarandra
11. Och raka Ordentligt i lufven.

12. Hvarpä de slå teatern ur hågen.

 

 

i Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

   

 

 

 

fr. o. m. måndagen den 29

t. o. m. Onsdagen den 31 jan.

 

pris 5 öre.

Information

Title:
Biorama_1
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages