#3386_1: Stora Biografen_1

29. För att icke förorsaka sin fader
smärta förtiiger Mariette Térésas
beteende.

l. En internalisk kvinna.

32. Lumpsarnlaren, som har upp-
täckt Tér-isas falska spel, kom-
mer för att besöka Dartés och af-
slöjar henne.

33. Teresa låter kasta lumpsamlaren
i en tom vinkällare.

34. Mariette tror sig vara öfvergit-
ven af sina forna vänner.

35. Lumpsamlarna på nattrund i
Paris.

315. Mor Moscou hör ett misstänkt
ljud från en källare iDartes hus.

37. Hvad 1en lumpsamlares käpp ou-
ger till.

313. Vedergnällningens timma randas.

39. Molnen sammandraga sig.

40. Teresa anser annu icke spelet
förlorat.

41. Maskeraden.

42. Lumpsamlarnes plan.

43. Den maskerade.

44. Oro iluften.

45. Kvinnans list qöfvergår nian-
nens förstånd.

46. Maskarne af.

47. De maskerade.

413. En blixt från klar himmel.

49. Lumpsamlaren Bambloclie och
Mor Moscou å maskeraden.

50. En sista kamp. .

51. Skall sanning eller lögn, rätt 

ler rättvisa, triumfera?

2 Det komp-rometteran-de brefvet.

53. Spelet .är förlorat.

54 Lyckans sol.

En rökares afhållsamhetslöfte.

Rökarne äro ungefär lika oförbatter-
liga som drinkarne. -- Martha har af-
tvingat sin fästman Gaston ett löite att
upphöra med bruket af tobak. Men
samtidigt är hon hjärtlö-s nog att röka
cigarretter midt framför den stackars
fästmannens näsa! Följden kan man lätt

tänka sig. Gaston går till närmaste ci--

garrb-od och inköper ett större lager,
hvarpå han till fästmötns förfäran bör-
jar både tugga tobak och snusa.

Martha ger sig nu på nåd och tonåd,
hvarpå vi se Gaston röka som F- ett
lokornotiv.

.Ya

 

 

X

 

 

f

 

 

f

Stora Biografen.

 

 

Fredag och Lördag från kl. 6-10,
Söndag från kl.14-10 e. m.

l. Världsnyheter.

2. Lumpsamlarnas
fosterdotter.

Kinematografiskt skådespel i ett förspel
och två akter.

För kinematografen bearbetat efter Bourgeois
och Dugéys drama.

Uppträd ande:

Dartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Kenn
Bamboehe . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Milo

Paul Verdier . . . . . . . . . . . . . .. Herr P. Copellani
Teresa HKatalanskan"  Fru Mossart
Mariette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru Andrea Pascal
Mor Mosoou . . . . . . . . . . . . . .. Fru Gabriella Lange

3. En rökares athàllsamhetslöfte.

Lustspel.
ige

Barn äga ieke tillträde.

 

 

N

 

 

Engelholms Tidnings Boktryekeri 1912.

Information

Title:
Stora Biografen_1
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages