#3384_1: Biografen Svea_1

Den falshePetter.

Skrattnurnm er.

m

L e h m a n n s
kustliga återkomst till Pathé.  PROGRAM

Vår gamle Vän komikern Lehmann. som vi alla skrattat åt
så många gånger, har lämnat sin anställning i Italien och åter- i for
vändt till den världsberömda biografnrman Pathé i Paris. Att en i
sådan som Lehmann ej kan som en vanlig dödlig resa med tåg f"
är ju naturligt och otaliga äro de transportsätt och äfventyr han

 O
ntsättes för, innan han gör sitt storartade intåg i Pathés atelier.   d a e n  n  H 
Ett verkligt skrattretande :enomhumoristiskt nummer.  Å I
f  kl. 8,30 e. m.

Entré 50 öre.

i

 

Heffimmsbifden

til htmliut uiltttlnt .y 

W Se den särskilda beskrifningen.

 

 

t mm

J

Heltimrnesbilden visas ej på barnföreställningen.

i : .I .. 0
Musik utföres pà kvällsföreställningen af Dragspelsvirtuosen    5 B m
 I I . I
i

Herr Hjalmar Jansson.
Entré l5 öre.

IinssLAuEINAs rlnNIE AJ. messasu

Information

Title:
Biografen Svea_1
Place:
Lindesberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages