#3369: Elektro-Biografen

Uppseendevackande extranummer på

ELEKTRO-BIOGRAFEN

Den 10-12 Oktober (Fredag, Lördag och Söndag) är Elektro-
Biografen i tillfälle att visa

ChethardSHyg-
ningar i Stockholm

med bl. a. "Döderhullarenà som passagerare.

III-IIIIIIIIIIIIIIIIII

llla ll nu lill
llullm-liuuralen

   

 

Störlflygning av Chevilliard jämte hans porträtt.

Dessutom visas t. o. ni.,Söndag det uppseendeväckande 2,,timmarsdramat

f Luftens Konung I I

Den märkligaste filmsskapelse som kisats I
i Linköping.

 

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Fredag och Lördag kl. 7 och .9 c. m.
Söndag kl. 2, 7 och 9 c. m.

 

 

Linköping, Ostgötens boktryekeri, 1913. i - Chevzlliard voliar med Dödefhulfafefl,

Information

Title:
Elektro-Biografen
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain