#3368_2: Elektro-Biografen_1

Program

tr. e. m. Måndagen den 29 September 1913.

å

MUSIK.

Nyaste Pathé-dournaien.

De senaste världshändelserna i bilder.

Haag: Det nyligen invigda fredspalatset. - New-York: Tyska ånga-
ren ((Imperators var nära att förstöras i Hobokendockorna genom en elds-

våda, som utbröt ombord och krävde fiera offer. h Deauvill, Frankrike:
Sedan kommendant Felix utfört en oerhört djärv flykt, måste han nedstiga på
vattnet för att undgå de påträngande människornassorna. - Boston: Enhäf-

tig eldsväda har i grund förstört det gamla ångfariyget ((Connecticuta. -
Paris: Den stora simtävlingen på 100 meter mellan Billington och Pouilly
utkämpades i simbasängen i sMagic Citys. Segraren engelsmannen Billing-
ton, 1 min. 9 1,13 sek. Fransmannen blev slagen endast med 1,115 sekund. -
Zobten, Tyskland: Kronprinsen jämte andra kungliga ha anlänt för att när-

vara vid avtäckandet av ett monument. - Marseille: Simtävlingen genom
Marseille,s hamn, vari många konkurrenter deltogo, vanns av Botrelli. -- Bres-
lau: Kejsaren avlägger ett besök vid Wilhelm Izes staty. - Seinernach, Us-

terrike: H. M. Kejsar Frans josef och ärkehärtigen bevista en religiös ceremoni.
- Madrid: Alfons XIII begav sig till sin minister och föreslog hon-om att
benäda konungamördaren, som planlagt ett attentat mot hans, liv.

Urkomiskt!

mfribilietten-I-

Herr och fru Polieau ha fått en fribiljett till teatern och sätta på sig
sina allra finaste kläder för att bevista föreställningen, Men knappast ned-
komna på gatan bli de av med biljetten. Efter oerhörda ansträngningar lyc-
kas de slutligen få tag i sin kära biljett, varefter de synnerligenlderangerade
bege sig till spektaklet. Men H vid ingången bli de avvisade, ty endast väl-
klädda personer äga tillträde. i

Urkomiskt!

Urkomiskt!

Urkomiskt!

 

 

 

 

 

 

Kärieksdramat

; e  en e

 

l huvudrollerna ilere av Frankrikes förnämsta
skådespelare.

 

 

Den sköna aventyrerskan har blivit försmådd av
en man, som hon ville vinna, och hon skall hämnas
som endast en i sin fåfänga sårad, hjärtlös kvinna kan
göra. Och hämnden blir förfärlig. En hederlig man

ruinerad, en ung, oskyldig flicka - hans fästmö
död, med ett-genomborrat hjärta, en aktningsvärd fa-

milj försänkt i sorg och förtvivlan. . Men sirenen
går, känslolös för allt, leende och kokett, att söka nya
offer och med sin olycksbringande skönhet dära -
och bedraga. i

 

.00.IG-.OOOIIOGCIIOCOGOIOOB...QIO-.OOOIOOOOIIIOO...IG-I..

Ett modernt drama, lika mästeriigt skapat som
iscensatt.

e

ilisas ei å barntörestäilningarna!

Illustrerade textböcker -à 5 öre tillhandahållas i biljettkontoret.

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages