#3367_1: Elektro-Biografen_1

Världens cljärvasteb flygare. t s E

Fransmannen Pégouds looping the loopingflygningar. " J B ,  n 
. v v .v . . .v , . I I
 -, eeese-ee-l--aaeea-ae-t- . I I - i I

Y I 1A in]

Trogen sin foresats E
EE

EE

- EE

att bjuda Linköpingspubli- Vi

ken på det aktuellaste films- -

marknaden har att fram- 2 i

föra och att hålla den i Q. r

levande bilder à jour med i i

världshändelserna är Elek- t 
tro-Bio rafen nu i tillfälle r " " i
visa engkort men så myc-    
ket intressantare bild från i i

fransmannen Pégoudsny- 1 I)    

ligen utförda av pressen ,
utförligt beskrivna looping i - 
the loop-flygningar. Bil- 1

 

 

 

 

 

 

 

 

I den är alldeles nyligen ta-

gen å flygfältet invid Paris 1
- och till oss direkt sänd av f Å Å
världsfirman Pathé Freres. i  
j Man ser därå tydligt hur v Y

P. med sitt Blériot-aroplan
utför sitt oerhört djärva

åäpiäläeitpäflfåeiåiåå I från och med Fredagen den 3 Oktober 1913a
sig om i luften och sedan .

åter intaga sitt normala
läge.

En bild som alla
måste se!

 

 

, Första plats o. läktaren 50 öre,

  Andra plats 35 öre,
Tredje plats 25 öre.
Program 5 öre - lllustrerade textböcker 5 öre.

FöResrÄLLNlNGAR; vardagar kr. 6, halv s 0.-9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 0. 9 e. m.

vanliga biljettpriser.
 Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å Söndags-
u matinéerna.

MUSIK av förstklassigt musikkapell

  

 

 

 

 

m

058.! Visas endast t.) o. m. Söndag.

 

 

I
I
51.
g

 

Max och hans rival. -

Marcelle har två friare, Robert Dubelair och Max Linder, och hon vet ej rätt
vilken hon föredraget. råportkvinna som hon är, förklarar hon sig ej vilja gifta sig
med annat än en champion i boxning eller skridskoåkning. Ingen av de båda friarna
är hemmastadd i någondera av dessa sportgrenar, men bada bestämma sig för skrid-
skosporten. "

De båda rivalerna se i varandra synnerligen farliga medtävlare, och trots den
för så osäkra skridskoåkare farliga terrängen råka de i luven på varandra. Härunder
anländer Marcelle, men trots upprepade försök lyckas hon ej skilja de båda antago-
nisterna åt. Och misströstande om att någonsin få dem till distingerade sportmän,
vänder hon dem ryggen och låter dem själva göra upp sitt mellanhavande.

I!

H!

 

 

 

EIektro-Biografens bilder , y
av Paths Freres
världens största Filmsfirma

I

H .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I
I

 

 

.

   

 

 

 

I - i - I
Linköping, Östgöters boktryckeri, 1913.

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages