#3366_2: Elektro-Biografen_1

f

 

 

 

- mmmåmsnnmgmäma
mäzsälmsäizanäezäwäz

Program
te. o. in. Måndagen den tå Beoember 1913.

MUSIK.

Eli!
I]

m 9- f "
se. Fågel-vännen.
Koiorerad populärvetenskaplig film.

Människan börjar äntligen inse, huru orätt det är att förfölja och skada små-
faglarna, ty det har visat sig, att dessa äro av den största betydelse för lantbruket.
Smäfaglarna äro nämligen stora jägare pà insekter och larver, dessa skadliga varelser
som alldeles kunna omintetgöra"lantbrukarens trägna arbete. Om trädgårdsodlaren
är man om .goda skördar, bör han värda sig om sniafåglarna och pa allt sätt skydda
dem för förföljelse. Fran en annan sida sett, äro ej smafäglarna flitiga sina deltagare
i naturens stora konsert? Var film visar, huru man skyddar och vårdar sig om smä-
faglarna för att fa dem att trivas, huru man vaktar redet med äggen och huru man
följer faglarnes liv fran allra första stund.

Utomordentligt intressant.

Straiiàilgens title modf

Stor-slaget drama av American kinema.

Straffangen Birdseye flyr fran bagnon, trots det att han är förföljd av soldater
och varje ögonblick hotas av gevärs- och revolverkulor under sin färd bland klipporna
samt hindras av sina kedjor. Han är nära att l ckas, då en gren, som han fattat tag
i, brister och han störtar ned i djupet, där han troligen skall förgas. Till bagnon kan
han ej bliva återförd, ty man har förlorat hans spår.

Försynen har dock beslutat att rädda Birdseye. Ett förbipasserande barn hör
hans jämmer, och, då det har ett gott hjärta, låter det ej avskräcka sig av hans dräkt
utan "ägnar honom sina omsorger, varvid han återfàr medvetandet samt finner en till-
flyktsort i ett litet hus, varest man är rikare pa hjärta än pä mynt. En obeveklig hy-
resvärd hotar att vräka den gamla modern och låta göra utmätning. Det skulle. vara
lätt för det fattiga folket att förtjäna en liten förmögenhet och betala sin skuld, ty ett
pris av 500 dollars är utsatt som belöning för fångens gripande. Men en dylik tanke
faller dem ej in.

Kanske har Birdseye hittills varit känslolös, men han känner sig djupt rörd av
barnets godhet och nya känslor vakna till liv hos honom, när han erfar sitt världfolks
stora nöd. Då han ser modern utkastad på bar backe, fattar han ett storsint beslut:
att uppoffra sig för barnet, som räddat honom. I scheriffens närvaro höjer han ar-
marna mot det beväpnade barnet samt ger sig ät det, för att det skall erhålla den ut-
lovade belöningen, och kunna bliva sitt värdfolks räddare.

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

...
QPWNQWFPJN

b-Åhd i-ÅHb-li-Å
.05" .dä-.Wierd

älva-a
.09071

to
.O

Heltimmesskådespelet

 

 

i

.

 

av C. lo Savio och U. Falena.

Gripande italienskt samhällsdrama-i 2 akter och

40 avdelningar.

OQOSGBICOQGGIIOOOÖ009.00IGäOO..0.095000005000090000000000

 

Utgånget från den väldsberömda italienska films-firman i.
FILM d7 ARTE ITALIANA och inspelat under Italiens
glödande sol av landets mäst framstående förmågor.

 

GIE096089IE.65.9909960.5.9.0Å&GQG.IOCåGSQIGIOOIIOIOIOOQOQ

FÖRSTA AKTEN.
Mälaren Guido Berti fullbordarettpor-

trätt av grevinnan Arnonos dotter. -j

Kärleken har vaknat.
Efter sittningen.

l ljuvlig ensamhet.

l grevinnan Årnonos hem.
Ett obehagligt besök.
35,000 lire i skulder.

-l lycklig okunnighet.

Moderns förtvivlan.

Grevinnan försöker taga en inteckning
.i sitt slott.

Grevinnan besöker bankir Dorsani.
En fäktlektion hos bankiren.
Underhandlingarna.

Bankiren besöker grevinnan för att j

avveckla affären.

Slottet beses.

Grevinnans dotter föreställes för ban-
kiren.

Hon gör ett djupt intryck på honom.

Guido Berti besöker sin vän bankiren.I

Dorsani skriver och anhåller om Re-
ginas hand.
På väg till slottet.

 

pxhi

 

PPGNV

b-Åh-Å b-Åb-Åb-Åh-ÅV-Ä
.mfl "9.017wa

näve
.0.0

f-ÅFDEQPOFI-.OPT

ANDRA AKTEN.

Pa slottet.

Bankir Dorsani anmäles.

Han framställer sitt frieri.

Målaren Berti kommer för att besö-
ka sin älskade.

Regina skyndar till hans möte.

Uppgörelsen.

Grevinnan söker sin dotter.

Hon överraskar de båda älskande.

Mor och dotter.

Regina sättes in i situationen.

För att rädda modern gar hon in pa
att äkta bankiren.

Guido erhaller meddelande härom.

Bröllopsfesten.

Utanför i förtvivlan.

Guido och Regina rakas.

De nygifta ha återvänt från bröllops-
resan.

Den stora uppvisningen ifäktning.

Dorsani får halsen genomborrad av
Guidos värja.

Brottslingen avslöjad."

Inför döden.

Visas ei å barnföreställningarna.
lllustrerade textböcker à 5 öre tillhandahållas i biljettkontoret.

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages