#3366_1: Elektro-Biografen_1

Nyaste Polhé-dournalen.

De senaste oärldshändelserna i bilder.

Saint-Cloud. M. Blériot har gjort försök med en slags flotte. Apparaten för-
des av herr Alfred Leblanc. f Madrid. Konung Alfons mottager prinsen och prin-
sessan av Connaught. f Acheres. En originell automobiltävlan. i jlzvisy. På flyg-
fältet Port-Aviation har aviatören Chevilliard lyckats utföra ett verkligt mästerstycke.
- Parisermoder. Eftermiddagsklädning (Creation Bennet). ä Bukarest. Flygaren
Dancourt och hans passagerare göra under sin flygning Pai-istairo ett uppe-håll i
Bukarestff Liilzevurg. Konungen av Belgien avlägger ett besök i staden, samt håller
revy med dragonregementet, vars chef han är. f Dawson U. S. A. En explosion,
varvid många människor omkommit. Räddningsarbetarna i arbete. g Sebastopol.
Tsaren och den kejserliga familjen ankomma hit för att inviga det kapell, som uppförts
till minne av ätten Romanoffs 300-ars-jubileum. e

Petter som Eiskonstapel.

Komisk scen av Prince.

En dag, som Petter är mer än vanligt pank, rakar han pa tvenne sovande polis-
konstaplar, vars uniform han ikläder sig. l denna förklädnad ställer var gamle Vän
till ett förskräckligt skoj med ordningsmakten, tills slutligen hemligheten blir uppda-
gad. àl-lämnden är ljuva, och polisen låter ej ostraffatt skämta med sig.

I.....O-I......00.00.I...II.GO06....QIOQIO...GCI-II.GI-O..SO-...IIIOIIOOIIIOOOOOO

llllll 0 lll!
:åkäecdänqpoar

intressanta naturbilder från platser, där civilisationen ännu ej stört det
enkla och okonstlade livet.

iNDlANFIicKAN.

En kollosalt spännande äventyrsbild med enastående ridscener.

I wiooe oon Eli-Mnlsuoonnn. I

En av de roligaste bilder som visats.
Wille har fått bra betyg och utmärkelse  skolan7 och hans mamma ger honom

därför 5 francs. Var skall han nu placera hela detta kapital? Hans val stannar vid
ett par gummisulor, vilka ha den egenskapen att göra den person som bär dem myc-
ket lätt.

Detta var just något riktigt i Willes smak. Nu kan han spela det ena sprattet
efter det andra utan att komma fast, ty lätt som en fagel flyger han upp i luften, när
det börjar bli hett om öronen. Wille roar sig grundligt hela dagen o. drar till slut en
hel folkmassa vid näsan genom att klåda ut sig till flicka och med den oskyldigaste
I min passera alla dem han gjort något puts för och nu vänta på att få klå upp honom.

Q
På familjeföreställningarna kl. 6 e. m. visasi

 

stället för skådespelet "Ödesdiger kärlek"

 

 

 

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

 

 

f IIHHIIHIIIIIIHIIIIII

manage?
nnunmrnmnmummmn

  
 

l"-4 X får 

 

 

 

Specialiealer för Palhé Freres och Nordisk Films Companis

e BIOGKHFEN I

världsbekania filmer.
26 REPsLaGARi-:GATAN 26

 

 

 rnoennm 

från och med Måndagen den 15 December 1913

 le! EBEZHSIZKI SEGE "
EBEUEEKIBBE

Boekrso-

EE

 

 

 

 

Första plats o. läktaren 50 öre,
Andra plats 35 öre,

Biljettprisl
Tredje plats 25 öre.

Program 5 öre - illustrerade vten-:tböeker 5 öre.

FORESTÅLLNINGAR: Vardagar kl. Ö, halv 8 o. 9
e. m4, Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. Ö, halv 8 o. 9 e. m.
vanliga biljettpriser. i

 j Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å Söndags-
n matinéerna.

NQSIK av förstklassigt mi-litärkapell
 innehar ENSAMRÄTT röR un.

KÖPING att visa världens stör-
sta filmsfirmas, Pathé Fréres, alla storartade nyheter samt dessutom samtliga
filmer utgivna av Nordisk Films Compani, däribland Betty Nansen-, Psilander-
och Rita Sacchetto-filmerna, allt världens främsta märken.

 

 

 

 

 

 

nunnanlnf

   

anamma!

 

nunnnnnnnnnnnnnnnnnn

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages