#3365_1: Elektro-Biografen_1

. Expressnyhet! i
EE Renslakt vid Storlien.

Intressant bildrfrån höga nord.

En
Zl

 

Charmant Vitagraphnybet. O Charmant Vitagraphnyhet.

Den iörväxlade prinsen.

Fars i l akt, 40 tablåer.
Genomrolig. O Oförarglig.

COOOOOIIOOIOOOO 00....OI..ICO-IIIOOIOOOIOOOOIIIOOOQOIII...OO-OO..OQO-IGIQOOOIOOO..

llill é [lill
é att I gädtwöiiop.

I huvudrollen Mr Maurice Costello.

På familjeföreställningarna söndag kl. 2 o. halv
4 e. m. samt vardagar kl. 6 e. m. visas i stället
för dramat 9fMannen med svarta kappan"

 

.Mikansk sensationsnyhet.

" Det gamla rödskinnet.

En vit man förlecier indianflickan att övergiva sin gamle iar och överger henne
sedan. Den gamle indianer: hämmas sin dotter genom att (överraska fel-ledaren på ett
klipputsprang.

Amerikansk sensationsnyhet.

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1913.

     

 
     

. Ä
N 2, v AEA-:1,1

 

 

 

 

 

 

 

iUEIEEHÖEEBBHEBEHEBBHEBEEEEEH
;IEEEHEBUEEHUEBNUEBBEEBBEHBEg
i V HE
EE

i I. V BU

i El

i HE

EH

BU

, EE

Specialieoier iör Palhé Freres och Nordisk Films Gompanis
världsbekania filmer. EZ]

26 REPSLHGHREGHTHN 26 El!

. . i V:II

 

 PROGRAM 

från 4 och med Torsdagen den 11 December 1913

 

QIHIIIHIHIIIIHIIIHII

 

 

B -  - , Första plats o. läktaren 50 öre,
1  Andra plats 35 öre,
i , Tredje plats 25 öre.
Program 5 öre - illustrerade vtextböcker 5 öre.

FÖRESTÄLLNINGAR: Vardagar kl. Ö, halv 8 0. 9
e. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. Ö, halv 8 0. 9 e. m.P

vanliga biljettpriser.
 I Barn äga tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å Söndags-
n matinéerna. -

NOSIK av iörstklassigt militärkapell
ELEKTRO-BIOGRÅFEN :am simma: :21:

sta filmsfirmas, Pathé Freres, alla storartade nyheter samt dessutom samtliga

filmer utgivna av Nordisk Films Compani, däribland Betty Nansen-, Psilander-
och Rita SaechettoW-filmerna, allt världens främsta märken.

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIII!!

 

 

 

 

 

 

 

IIIHIIIIIIIIHIIIIIIH

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages