#3364_2: Elektro-Biografen_1

mämgmäpzigmism in
swisizmwmwmizssåm

Program

ir. o. m. Måndagen den 8 December 1913.
nwääwän

Nyaste Gauinent-dournalen.

De senaste världshändelserna i bilder.

iih: i iseilni oden ii.

Madrid. Presidenten
i; ii Y udstn den .

Vernon
Cnillon.

Salt Luke Cithv (Amerika). En ylBeig-ens prof-ert." besöker staden.

:Solonn (Amerika). -Hur en ny stud griindliigges..

Hnrft-tvor-fl (Förentn Staterna). Bilder .från den fruktansvärda järn-
rài gs-olyclsn n .

Buenos Aires. Ainundsen skull :ine-:l 7.lili-nin" .först av alla fartyg
genuint-.im Panninnknnnlen. - - I

Miiuchenf Bilder från den årliga olitolrerifesften.

Leipzig. 1Minnet av Hden stora l-"ollislnktningenU skall i (lag-arna til-ns.

lStockholm. .Från "Bnrnens dag". i

Vet-kans- knrriltntyr. "tillverullt -il-.insnr ninn tung-o".

nr Frankrike Poincuré besöker den spansk-.i

(lll-un krike). Bilder

från den stor-n :innomohiltåivlingen i

Senaste nyhet från Vitagraph!

En överlistad fader.

Herr Dehmvitsch iir en synnerligt--ir liiitirrig .ni-nn, som förtrycker så,-l
Viil sin kontorspersonnl som sin dotter. Bob spelade Lhonoiin dock ett tult
sprätt. det värst-.i .soin kun-:le ske honom. -Hnn tog hans egen dotter ifrån
honom. Då fadern nämligen ej Vill givn sitt hit-ull till deras giftermål,
underrätta de honom skriftlig-en titt de nu b-egivit, sig bortJ för att Vigas.
Utom sig :iv raseri låter herr D-ebvowitsoh anställa jakt efter rynininrnn.
och utsätter en belöning på 11000 dollars åt den, som kan skaffa par-et till
rätta. D-ettn nvlöpite emellertid ej bättre än titt. -en mängd älskande par
törns till honom. rmen ej det Ihan sök-te. All-a uppretns på herr Dehowiitsoli,
soin får hetan ut en dryg- Äeishitning åt alla de f-örtördelade. Till råga på
hans olycka kommer hans dotter i detta. ögoiihlick :med sin - :man7 och
visar honom vigselattesten.

Kosloss-alt roande skämt.

 

 

 

 

 

 

CHARMANT SUCCESNYHET UTGIVEN AV NORD

FiLMs coMP. 
QUEEIEBIIDEOIIDEIDIDIJHEIIIEDBEIGE!!UDDDEED

9 Qulö, som glimmar

Skåöespel i 3 akten

annnnnnnnnnnadoo

"o

nun
0000
nanm-.ido

oo
on

oUnunnmnnnnnnnnb
DEN glöd och innerlighet de agerande skådespelarna inläggai i sina krävande roller, göra
detta skådespel till ett av säsongens främsta kinematografiska alster. Särskilt den lilla
blomsterflickans uttrycksfulla spel är något, som når höjdpunkten av scenisk konst och gör
ett intryck på åskådaren, som aldrig kan utplånas.
De vackra nordiska vinterlandskapen och den fängslande handlingen med sina skif-
tande, lyckade motiv bidraga även till denna bilds storartade suceés.

PERSONERNA:

Greve von Holienstein
Elly, hans dotter
"Egel Stevenson .

EBBA THOMSEN
V. PSlLANDER

 

Blomsteitlickan .
. AKT I. i 27. ÄMen "nuhinå-ste jag gäw.
1. En sorgliv upptäckt. 28- ter latt-Slndlg-
2. Greven obch hans dotter. 29, Lyckan af e] med honom- ,
3, Stevenson är ej Väl-kommen. 30. sjag ber Er betala resten av arvet i
, 2) " Å 1" " "  I inorgom.
än Eälääleeààbglagäl Svarson 31. Frieriet. 32. Korsade planer.
6. gen lilla lzlornsterflickans bön. AKT 1111
g. Hlåsogåsåiaåeråf  33. Han lyfter det sista av sitt arv.
9: -ILAvhåll Eder från spelvl. I 34. sjag vill meddela att Stevenson bort-
10. En praktfull bal, spelat hälften av sitt arv och nu ar
11. En djärv tjuv. fam-gbg
12. Med revolvern tyglar han alla. i 35- Ba Vagntdl Spenokdlen- I
13, Hans övermanl ) 36. Ater nioterhan den lillabloni-stertlickan
14. Tjuven räddar sig genom fönstret. å 37- 1d(()ld en blommas-38- fiDet aflu guld"l
15. :öStevenson är nu rik . .  39- I Skydd for Stofdlen- i n
15I Lyssna-Skam. 40. Naturen har tagit ut sin rett.
17, Förförande blickar. 41-. Speldemonen. .42. Allt forlorat.
18. Spelpassionen segrar. 43- Han gaf i Udde-fad-
19. 1 5pe1helvetet i 44. Brustna dromniar.
45. wKanske det ar tur med lrmas guld-
AKT ll. I mynt,-
20. Förgäves blicka hennes ögon in i mat- I 46. Bloinstertlickan vaknar uppfbestulen.
varufönstren. å 47. Banken sprängd. A n
21. Frestelsen. 1 48. Blomstertlickan, hans livs angel, kan
22. Stevenson kommer in. han ej glömma. u .I I
23. wl-lungern drev migà. ; 49. lnbäddad i ett snotacke finner han
24. Han sätter fram mat åt henne. : den arma. l I
25. Men den hårde fadern väntar. ; 50. Med henne vill h n dela livets sor-
26. Vinet eldar. L ger och tröjder.

 

Visas ei å barntöreställningarna.
[llustrerade textböcker à 5 öre tillhandahållas i biljettkontoret.

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages