#3364_1: Elektro-Biografen_1

Sherlock Holmes! överman.

En lustig polishistoria, skämt och galwenskalper i långa banor.

lll lill

På familjeföreställningarna kl. 6 e. m. visasi

 

stället för skådespelet "Guld som glimmar"

Mikroskopet.

En intressant vetenskaplig bild.

 

Senaste amerikanska skådespel.

Ä Sett med lonstnäisögon.

Jessie li-:ir begivit .sig till kusten för att skaffa en modell för sin stora
tavla. äHon finner en fiskare, vars harmoniskt byggda gestalt synes "henne
passa utmärkt. Den ung-a fiskaren tjusas av världsdeniens förfölrelsekon-
1ster och :glömmer nära nio-g sin lilla fästmö. H-an lämnar till Kooh med
:henne och följ-er Jessie till sta-(len. Men Jessie älskar ej (len fattige fis-
karen och lniir hon har sin tavla fändig låter hon llion-oin far-n. Denne lblir
clock ytterst uppbroth -clå hon vill betala honom ooh s-önclerriver föl-st tav-
lan. innan han beg-iver .sig lien] igen. Dåir försenas han åter .med sin
fästmö, som troget väntat.

En hjärtevininando skildring, som äriinspel-ad på ett helt enkelt
glänsande sätt.

lån villan nl vlinr.

Vi se en mängd hundarter, en flel för oss välkända andra underliga
företeelser, som vi möjligtvis läst om i skolan. Så presenteras nägra
ryktbarlieter med sina favorithnncl-ar, såsom M :lle Polaine nn. fl. All-t som
allt, denna -loilrl  såväl ytterst intressant .som mycket underhållande. -

  

 

 

 

 

Linköping, Östgötens boktryekori, 1913.

EIIIIEIIEIIIIIIIIEIE

 

 

 

maummlnnilnmmnmmm
limlummimmunnmmgå
i IE

 

Specialiealer iör Palhé Fràres och Nordisk Films Gompanls i

världsbekania filmer. Em.
26 REPSLRGAREGHTAN 26 le!

 

 

 

 

o FROG 

från och med Måndagen den 8 Decemlier 1913

 

 

 

- - - , Första plats o. läktaren 50 öre,
  Andra plats 35 öre,
Tredje plats 25 öre.
Program 5 öre - illustrerade textböcker 5 öre.

FORESTÅLLNINGAR: Vardagar kl. 6, halv 8 o. 9
el. m., Sön- och Helgdagar Matiné kl. 2 och halv 4 e, m.
till nedsatta biljettpriser samt kl. 6, halv 8 o. 9 e. m.
vanliga biljetlpriser. "

 Barn ägaP tillträde vardagar kl. 6 e. m. samt å Söndags- ,
u matinéerna.

MUSIK av iörstklasslgt milltärkapell
ELEKTRO-BIOGRÅFEN tällä; ilfttitfllliifi lll:

sta filmsfirmavs, Palhé Fréres, alla storartade nyheter samt dessutom samtliga

filmer utgivna av Nordisk Films Compani, däribland Betty Nansen-, Psilander-
och Rita Sacchetto-filmerna, allt världens främsta märken.

V

 

 

 

 

 

 

 

mmmmmmmmmmmmmmmnmmnm

gl I

Information

Title:
Elektro-Biografen_1
Printed year:
1913
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages