#3361: Biograf-Teatern Göta

ra f "Te a i e m

  Gota

Torsdagen d. 3 t. o. m. Söndagen d. 6 Okt. 7,10, 8.111,9,10 e. m.

Sön-dagar 4.10, 6.10, I7.10, 8.10, 9.10 9. m.

   

 

 

Bildfil Olli S Bgla 11ng.
I  General Booths jordafärd blef en egendomlig och gripande demonstration. Processionen, som var mer N
 än en engelsk mil läng, utgick frän Frälsningsarméns hufvudkvarter vid Queen Victoria street och bestod 
P4 af afdelningar ur Frälsningsarmén frän alla delar af världen med standar, höljda i hvitt, Frälsningsarméns
b4 sorgefärg. Ej mindre än 40 musikkärer spelade sorgmarscher i tåget.
Pä kistan läg generalens mössa och en bibel. Bramwell Booth och hans hustru samt den ailidnes när-
maste vänner följde omedelbart efter kistan.
Processionen rörde sig genom City till Abney Park-kyrkogården, en sträcka af öfver 5 engelska mil.
Vägen var öfverallt tätt kantad med äskädare och trängseln var pä sina ställen sä stor att mänga svimmade.
Det tog en timme frän Mansion House, Ndär tillförordnade lordmayorn visade sig på balkongen i gala-

dräkt, hälsande kistan.

 

XXXXXXXXXXXX -

I Stackars Jenny

eller

Den hemlösa.

Drama i 2 akter af URBAN GAD.

 

En man och 20 svärmödrar

eller .

Akta Eder för svärmödrar. Komzskt.

 

Karlshamn, Oscar Lundbergs tr. 1912 I

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain