#3360: Biograf-Teatern Göta

t. o. m.

 

Torsdagen d.  (1.20 Okt. 7,111, 8,111, 9,111 em.

Söndagar 4.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10 e. m.

  

rm.

Det kan kanske intressera vara läsare att veta hvilken oerhörd apparat, som mäste sättas i gäng för
att tillverka en dylik bild. Vi göra därför följande utdrag ur beskrifniugen öfver denna märkliga films-
nyhet, hvars like icke tidigare förefunnits. I

Denna bild kostar i inspelning

cirka en half million
och har inspelats af en skådespelaretrupp pä öfver 500 personer. I u
Bilden är synnerligen väl utförd under ledning af den framstående Ulverregisören Monsieur Misu,
hvars fackkännedom utgör en borgen för ett naturtroget utförande af hvarje scen in i minsta detalj.

Under inspelningen mäste man arbeta med kolossalav vattenmängder, med jättelika eldslågor etc., allt
under den största lifsfara för de spelande. Dyrbara möbler sättas under vatten, luxiösa dräkter uppoffrades.

Ett som allt,

det är ett succesdrama, hvars motstycke aldrig förut skadats, hvars realistiska scener och naturtrogna
" uppslag lämna allt öfrigt bakom sig. . .

Det är ingen tarflig historia, som på något sätt förlöjligar den hemska 66Titanicff-katastrofen, hvars
fasansfulla scener ännu bevaras i friskt minne, utan en äfventyrsskildring a la Jules Verne, som gifver
oss en föreställning öm hur det tillgar vid en sädan katastrof.

w..

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 

  

 

f

-- Extranummer. -==--

 

 

 

 

 

ARN ÄGA, EJ TILLTRÄDE.

Karlshamn, Oscar Luudborgs tr. 1912

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain