#3356: Biograf-Teatern Göta

.fo- W: 
av" K" Å "
5,155; Å-.a

å x vi:
-wx w;
. www

VF... 113552-ij; -
s;-::":;;J;.-l;&,;9"" - . 11
. hI

 
  

  
 
  

Torsdagen d.   i d. Nov. 7,.0, 8,.0, 9,10- em. 
4.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10 6.-m. I i .

S I I d 1
 1! "jar.ikvafwåwiiLiAjuyfvågfàj; QS... u: à) 1 i:
- I  1 arna-ruin 1,-:z-1 1  I-fw w .- v

-Å StOPàrtad 11th

" - 1.- 1.- n: .
- -1 I (Y .. 1 . v "Hm-.4 .. 1.-1., ;- 1,. I v
. . W 1 .där i 41 .IF :fis-11.125 MH...- . w. f. .,
- . . ----.L- - w w 2:... -v . .y
19.-, 1 :1 w. Å I 4 fw). p f -
. O " W f :ITT v- J . - . .
1 . : år! " 
Y V . y - I
I - - 1 1 I) .i 1, 1. -

    

 

Mimiskt drama i 3 akter.

1 Hufvudroll-erna utföres af:
Fru Elna v Jurgen-Jensen, Hr Robert Schyberg,
Frk Gudrun Houlberg, Hr W.v Möller.

I dramat medverkar endast konstnärer från "Det Kungl. Teater", Köpenhamn.

--. -hoohom o
oc-Eoo-oo oo

 
     
 

  

Å

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Karlshamn, Oscar Lundbergs tr. 19

BARN  ÄGA EJ TILLTRÄDE.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1912
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain